A tatai Új úti Bölcsőde kapacitásbővítése és minőségi fejlesztése

2009. novemberében Tata Város Önkormányzata a 387/2009./X.28./, 461/2009./XII.16./, 115/2010./IV.28./ számú határozata alapján a Közép-dunántúli Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be “A tatai Új úti Bölcsőde kapacitásbővítése és minőségi fejlesztése” címmel. A KDOP-5.2.2/B-09-2009-0004 jelű pályázatot 2010. márciusában támogatásra érdemesnek ítélték.

 

A projekt időtartama

Kezdőnapja: 2010. november 23.

Zárónapja: 2011. április 30.

A projekt finanszírozása
Elszámolható költségek: 47.572.922,- Ft

Önerő: 4.757.292,- Ft

Támogatás: 42.815.630,- Ft

Projekt összes költsége: 51.019.321,-Ft

Támogatási szerződés aláírása: 2010. június

A komplex bölcsődei fejlesztés eredményeképpen a korábban hat csoportszobával működő intézményben egy új, húsz gyermek elhelyezésére alkalmas gondozási egység jött létre. A megnövekedett gyermeklétszám az eszközállomány bővítését is szükségessé tette. A létszám bővítése 4 fő gyermekgondozó, további kiszolgáló személyzet és szakdolgozók foglalkoztatását hozta.

A szolgáltatások fejlesztésével lehetőség nyílt integrált szemléletű különleges bánásmódot igénylő és sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására is. A családokat támogató szolgáltatások köre is bővült rugalmas napközbeni ellátásokkal (időszakos gyermekfelügyelet, játszóház, szülők klubja).