Könyvtárfejlesztés Tatán

Tata Város Önkormányzata a 131/2017. (IV.27.) Tata Kt. határozata alapján az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Könyvtárfejlesztés Tatán” címmel.

Az EFOP-4.1.8-16-2017-00080 azonosító számú pályázatot a 2017.12.12. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélték.

 

A projekt időtartama:

Kezdőnapja: 2018.04.01.

Fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.09.30.

 

A projekt finanszírozása:

Támogatási intenzitás: 100%

Elszámolható költségek: 45.185.158,- Ft

Önerő: 0,- Ft

Támogatás: 45.185.158,- Ft

Projekt összköltsége: 45.185.158,- Ft

Támogatási okirat aláírása: 2018. január

 

A projekt célja:

Jelen projektünk célkitűzése könyvtárunk infrastrukturális fejlesztése IKT és egyéb eszközök beszerzésével az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó szolgáltatásaink színvonalasabb ellátása érdekében. Az infrastruktúra fejlesztés hozzájárult az intézmény szakmai feladatainak eredményesebb elvégzéséhez.

A projekt tartalma:

A tatai Móricz Zsigmond Könyvtárat az önkormányzat alapította 1949-ben és jelenleg is annak fenntartásában működik. A könyvtár tevékenységét az intézmény székhelyén és két fiókkönyvtárban látja el. Az intézmény jelenleg a Magyary Zoltán Művelődési Ház épületén belül található, amelyet a 60-as évek végén építettek, mára már elavult, nem képes ellátni a XXI. század igényeit. A beszerezett bútorokkal és az IKT eszközök egy részével Relax termünket szereltük fel, mely az informális és nem formális kompetenciafejlesztéseink helyszínéül szolgál.

Projektünk során az alábbi szakmai elvárások elérését vállaltuk:

  • 1 db fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló tér (Relax terem),
  • ennek bútorokkal és IKT eszközökkel való berendezése,
  • legalább 300 fő/év informális, nem formális tanulási programban résztvevő a fenntartási időszakban,
  • 325 db beszerzett könyvtári IKT eszköz.

 

Megjelenés a médiákban:

Könyvtári intézményrendszer_honlapra_0

Támogatási szerződés – Könyvtárfejlesztés