Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése

Partnerség az önkormányzati és a magánszféra szociális tevékenységének összehangolásáért, Tata város szociális térképének megalkotása

ÁROP-1. A.6-2013-2013-0007

Tata Város Önkormányzata nyert a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című egyfordulós pályázaton a konzorciumi taggal a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen.

A projekt időtartama:

Kezdőnapja: 2014. 01. 01.

Zárónapja: 2014 10.31.

Projekt finanszírozása:

Elszámolható költségek: 20.000.000,-Ft

Támogatás: 20.000.000,-Ft

A projekt összefoglalója:

A „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” elnevezésű pályázat célja a közigazgatási szervek és a társadalmi szervezetek közötti partnerségi kapcsolati hálók kialakítása, illetve szorosabbra fonása, a közigazgatás és a civil szféra közötti együttműködések közvetlen támogatása volt.

A stratégiai partnerség helyi és ágazatközi partneri intézményesített formáinak működését a szakmai háttér megerősítése támogatja, a különböző szereplők összefogásának ösztönzését, a partnerek kapacitásának, szakmai felkészültségének fejlesztését foglalta magában. Elsődleges cél egy igényfelmérő szociális térkép elkészítése volt szakemberek bevonásával, amelyet folyamatosan aktualizálunk. Ennek alapján térben és időben világos képet kaptunk a városban és környékén a valós, személyekre, családokra lebontott szociális helyzetről és az idősek egészségügyi állapotáról. Erőinket azokra a gócpontokra koncentráltuk, ahol a legsűrűbben fordulnak elő szociális gondok.

További cél volt a civil szféra támogatásával, bevonásával megerősíteni azokat a lehetőségeket, amelyekkel a rászorulókkal közösen lehet kialakítani a társadalomba való reintegrációt. A szociális és egészségügyi biztonság megteremtésének átfogó rendszerében kell gondolkodni. Az önkormányzat a Magyary-terv elfogadása óta összehangolja stratégiáit, cselekvési terveit a fenti célokkal, jelen pályázat is e hosszútávú cél megvalósítása érdekében készült. A projekt alapján cél szociális kerekasztal létrehozása, folyamatos ülésezése, részvevői vélemények feltárása, az eredmények értékelése, a kerekasztal működési alapelveinek írásos együttműködési programban történő lefektetése.

 

adatbazis

Projekt_jogszabalyok

Tata_varos_szocialis_terkepe

ÁROP 1A6 sajtóközlemény