Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ létrehozása Tatán

Tata Város Önkormányzata a 130/2017. (IV.27.) Tata Kt. határozata alapján az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ létrehozása Tatán” címmel.

Az EFOP-4.1.7-16-2017-00181 azonosító számú pályázatot a 2017.12.12. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélték.

A projekt időtartama:

Kezdőnapja: 2018.01.25.

Fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.06.30.

A projekt finanszírozása:

Támogatási intenzitás: 100%

Elszámolható költségek: 118.138.102,- Ft

Támogatás: 118.138.102,- Ft

Projekt összköltsége: 118.138.102,- Ft

Támogatási okirat aláírása: 2018. január

A projekt célja:

A projekt célkitűzése egy olyan regionális szerepű könnyűzenei tehetséggondozó és képző központ létrehozása és működtetése volt, amely egyrészt egyedi módszertannal végzi a könnyűzenei hangszeres tanítást, másrészt kiemelten támogatja képességük és tehetségük kibontakoztatásában és fejlesztésében a tehetséges zenészeket és zenekarokat. Ezeket a szolgáltatásokat egészítjük ki olyan szakmai, módszertani, marketing, zeneipari, kreatív ipari, és egyéb igényekre reflektáló konferenciák, képzések, workshopok szervezésével, amely támogatást nyújt a zeneiparban, a zeneműkiadásban, a könnyűzenei életben, a kulturális életben és minden más kreatív iparágban tevékenykedő egyénnek vagy közösségeknek. A tervezett infrastruktúra fejlesztés hozzájárul a szakmai feladatok eredményesebb elvégzéséhez.

A projekt tartalma:

Célkitűzésünk megvalósításához a pályázati kiírásban közzétett tevékenységtípusok közül az alábbiakat választottuk ki:

 • Regionális szerepű könnyűzenei képző- és tehetséggondozó központ kialakítása,
 • Szoftverbeszerzés és IKT eszközök beszerzése,
 • Nagy- és kisértékű tárgyi eszközök, bútorok készíttetése és beszerzése.

Jelen fejlesztés során összesen 12 db helyiség kerül kialakításra, melyek a következők:

 • 4 db, legalább két személy egyidejű oktatására alkalmas méretű terem (közülük 2 rendelkezik hangcsillapítással),
 • 1 db, legalább 5 fős formációk közös oktatására alkalmas méretű terem,
 • 1 db kb. 80 fő befogadására alkalmas koncertterem,
 • 1 db professzionális hangstúdió,
 • 1 db külön terem képzések, tanfolyamok, tanácsadások céljára,
 • 1 db iroda,
 • 1 db raktár,
 • 2 db mosdó.

Megjelenés a médiákban:

Közösségi művelődési intézmény_honlapra_0
Támogatási szerződés – Peron Music tehetséggondozó létrehozása