Tata Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Tata Város Önkormányzata a  310/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozata alapján az Államreform Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be “Tata Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” címmel. Az ÁROP-1.A.5.-2013-2013-0003. jelű pályázatot 2013. október 31-én támogatásra érdemesnek ítélték.

A támogatási szerződés megkötésének napja: 2013. november 18-a.

A projekt időtartama:
Kezdőnapja: 2013. 10.26.
Zárónapja: 2014. december 31.

A projekt finanszírozása:
Támogatási intenzitás: 100%
Elszámolható költségek: 39.992.300,- Ft
Támogatás: 39.992.300,- Ft

A projekt alapvető célja, hogy a járási hivatalok bevezetésével átalakult önkormányzati feladatok optimalizálásának érdekében a szükséges változások felmérését, megtervezését, megvalósításának és az eredmények visszacsatolását támogassa. Emellett lehetőséget teremtett az önkormányzat számára a költségcsökkentés és hatékonyságnövelés módszertani és gyakorlati kialakítására.

A projekt keretében megvalósításra került intézkedési területek:

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata
A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata
A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása
Feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása
Térségi feladat-ellátási modell kialakítása és megvalósítása
Funkcionális tevékenységek ellátási modelljének vizsgálata
Átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről
Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata
Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assessment Framework, CAF) alkalmazása révén
Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata
Intézkedések nyomon követése

Elvárt eredmények:

  • átlagos ügyintézés időtartamának csökkentése;
  • hivatali szolgáltatások minőségének növelése;
  • önkormányzati ügyintézés egyszerűsítése;
  • az önkormányzat munkatársainak felkészültségének, képzettségének növelése, a humánerőforrás rendszerezése által;
  • dolgozói elégedettség szintjének növekedése;
  • partnerség ösztönzése a hivatal munkafolyamatainak átszervezése által;
  • nyilvánosság, tájékoztatás hatékonyságának növelése;
  • költséghatékonyság érvényesülése a hivatal működésében;
  • stratégiai szemlélet erősítése és érvényesítése.

 

kozvelemeny_kutatas

Arop_sajtokozlemeny_0

közvéleménykutatás 2

esélyegyenlőségi intézkedések

társadalmi fenntarthatósági szempontok

sajtokozlemeny_projektzaras