Tatabánya – Vértesszőlős – Tata településeket összekötő közlekedési célú kerékpárút építése az Által-ér mentén

Tatabánya, Vértesszőlős és Tata önkormányzata közösen nyújtott be pályázatot az Által-ér völgyében elhaladó kerékpárút megvalósítása céljából. A benyújtott pályázatot a Közreműködő Szervezet a 2011. február 9-én kelt levele szerint támogatásban részesítette.

Helyszín: Tatabánya, Tata, Vértesszőlős kül- és belterületén

 

A projekt finanszírozása:
Projekt teljes összköltsége: 479 486 050 Ft
Projekt elszámolható költsége: 444 520 057 Ft
Elnyert támogatás: 444 520 057 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Pályázat kódszáma: KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0003

 

A projekt időtartama:

Kezdőnapja: 2008.07.28.

Zárónapja: 2013.12.31.

 

A projekt átfogó célja a régió fejlődésének elősegítése, az érintett lakosság életkörülményeinek javítása, hosszú távú célja a települések közötti gépjármű-forgalom csökkentésével a környezet védelme. Az Által-ér völgyi kerékpárút kialakítása növeli a közlekedés biztonságát és lehetőséget teremt a hivatásforgalmi kerékpározás elterjedéséhez Tata – Vértesszőlős – Tatabánya települések között.

A kerékpárút kiépítését indokolta, hogy az 1. számú főút – mely a térség legjelentősebb forgalmát bonyolító útvonal a három település között – erős emelkedők, beláthatatlan kanyarok miatt alkalmatlan a biztonságos kerékpározásra, az út műszaki átalakítása nem megoldható a szűk keresztmetszeti lehetőségek és a többszörös hídátívelések miatt.

A balesetveszély ellenére is jelentős a kerékpáros-forgalom, viszont több szempontból is igény merült fel ilyen jellegű út kialakítására. A pályázat közvetlen célja az 1. számú főút Tatabánya- Vértesszőlős-Tata közötti nyomvonal mentén található települések között 6,7 km hosszú kerékpárút kiépítésével a kerékpáros közlekedésbiztonság javítása, a közlekedési és – mivel egyben turisztikai gerinc út is- a turisztikai kínálat bővítése volt.

A kerékpárút az Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő műszaki tartalommal készülő önálló kétirányú kerékpárút, mely jelentős, két irányban 2200 főt meghaladó kerékpáros forgalmat bonyolít az érintett települések között. A kerékpárút a végpontjain és a leágazásánál meglévő, illetve tervezett, fejlesztendő kerékpárúthoz csatlakozik. A fejlesztés jelentős műszaki beavatkozást igényelt, híd, átereszek és két szakaszon töltés építése volt szükséges. A szakasszal egy 70 km-t meghaladó, egybefüggő közlekedési és turisztikai célú kerékpáros nyomvonal kialakulása teljesülhetett.

Számszerűsíthető adatok: 6,7 km hosszúságú, 2,7 m szélességű kerékpárút a csatlakozó infrastrukturális elemekkel (hidak, átereszek), az érintett teleülések között 3 db kerékpáros pihenőhely kialakítása, 1 db zárható kerékpár tároló.

A létesítményt a három település önkormányzatai együttesen tartják karban, ennek költségét saját költségvetésükből biztosítják.