Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Tatai Járásban

„Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban” című projekt – ÁROP-1.A.3-2014-2014-0113

Tata Város Önkormányzata a 331/2014. (IX.25.) Tata Kt. határozata alapján az Államreform Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban” címmel.

Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0113. jelű pályázatot 2015. március 10-én támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatási szerződés megkötésének napja: 2015. április 1-je.

A projekt időtartama:

Kezdőnapja: 2015. április 1.

Zárónapja: 2015. november 30.

A projekt finanszírozása:

Támogatási intenzitás:  100%

Elszámolható költségek: 21 959 800 Ft.

Támogatás: 21 959 800 Ft.

A projekt rövidtávú céljai közé tartozik a járási szintű együttműködések erősítése, járási szintű Felzárkózási kerekasztal létrehozása és működése, járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítése, rendezvények, konferenciák megszervezése, tájékoztató kiadvány megjelentetése, esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást szolgáló tréning és speciális képzések tartása.

A projekt hosszútávú célja, hogy a kistérség/járás minden lakója számára elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok esélyegyenlőségét az élet különböző területein. A projekt során célunk a helyzetelemzés és az erre épülő cél- és feladat-meghatározások, valamint ezek megvalósításának ütemezése. A programunk a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és beavatkozásokat tartalmazott azok kezelésére.

A projekt eredménye, hogy elősegíti a helyi szinten elkészített esélyegyenlőségi programok intézkedési tervében foglaltak megvalósítását, járási szintű összehangolását is támogató koordinációs tevékenységgel. A pályázat eredményeként létrejött járásonként egy, a járáson belül felmerült és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó “Esélyteremtő-programterv”. A programterv tartalmaz olyan közös (a járási önkormányzatok) megoldásokat, javaslatokat, amelyek hozzájárulnak a járási együttműködésben résztvevő önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjaiban megfogalmazott fejlesztési lehetőségek és intézkedések megvalósításához, elősegítéséhez.

Eredményként az esélyegyenlőség elvű, felzárkózást elősegítő közszolgáltatások fejlesztése, összehangolása valósult meg.

A projekt keretében megvalósult intézkedési területek:

  • Járási szintű együttműködések erősítése (kötelező tevékenység),
  • Járási szintű Felzárkózási kerekasztal létrehozása és működése (kötelező tevékenység),
  • Járási szintű “Esélyteremtő-programterv” elkészítése (kötelező tevékenység),
  • Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák megszervezése (kötelező tevékenység),
  • Szakmai megvalósítók bevonása (kötelező tevékenység),
  • Segítő szakértő bevonása (választható tevékenység),
  • Tájékoztató kiadvány (választható tevékenység),
  • Esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást szolgáló tréning tartása (választható tevékenység):

 

  • Speciális képzések tartása (választható tevékenység):

sajtokozlemeny_2020_kedv_magyar_ERFA honlapra

Helyi esélyegyenlőségi program

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja végleges

Jogszabályi keretek összefoglalása

Esélyteremtő Programterv . Tata doc

Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata 2015. évi végleges

sajtokozlemeny_2020_kedv_magyar_ERFA honlapra_projektzáró