1.02. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Kivonat a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. január 1-jétől hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatából

 

A Közös Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagolódik:

a) humánszolgáltatási iroda

b) adó- és pénzügyi iroda

c) városfejlesztési és projektiroda

d) környezetvédelmi és városüzemeltetési iroda

e) városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda

ea) közterület-felügyeleti csoport

f) polgármesteri kabinet

g) jegyzői kabinet

h) dunaalmási kirendeltség

i) neszmélyi kirendeltség

j) dunaszentmiklósi kirendeltség

 

A Közös Hivatal szervezeti egységeinek feladatai:

 

Humánszolgáltatási iroda feladatai különösen:

intézményfelügyeleti feladatok: köznevelési, közgyűjteményi, szociális, gyermekjóléti, egészégügyi intézmények felügyeletével, közművelődés szervezésével kapcsolatos feladatok,

rendezvényszervezési feladatok,

támogatásokkal, ösztöndíjakkal, önkormányzati alapokkal kapcsolatos feladatok,

igazgatási feladatok (kereskedelmi-és iparigazgatási feldadatok, címkezeléssel kapcsolatos feladatok),

hagyatéki, birtokvédelmi feladatok,

anyakönyvi feladatok,

szociális ellátásokkal kapcsolatos, gyermekvédelmi feladatok.

 

Adó és pénzügyi iroda feladatai különösen:

adóügyi feladatok: helyi adók kivetése, beszedése, nyilvántartása, ellenőrzése,

költségvetési feladatok,

pénzügyi, számviteli feladatok,

intézménygazdálkodási feladatok,

pénzkezelési, pénzellátási feladatok,

könyvvezetési feladatok

analitikus nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatok.

 

 

Városfejlesztési és projektiroda feladatai különösen:

projektmenedzsment feladatok,

közbeszerzési, beruházási feladatok.

 

Környezetvédelmi és városüzemeltetési iroda feladatai különösen:

környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok,

városüzemeltetési feladatok,

közútkezelői feladatok.

 

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda feladatai különösen:

településképi feladatok,

vagyongazdálkodási feladatok,

vagyonkataszter vezetésével kapcsolatos feladatok,

társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok,

közterület-használattal kapcsolatos feladatok,

közterület-felügyeleti feladatok.

 

Polgármesteri kabinet feladatai különösen:

titkársági feladatok,

főépítészi feladatok,

nemzetközi kapcsolatok,

társadalmi kapcsolatok,

sport és ifjúsági feladatok,

kommunikációs feladatok,

városi főmérnök feladatai.

 

Jegyzői kabinet feladatai különösen:

személyügyi feladatok,

belső ellenőrzési feladatok,

adatvédelmi, adatkezelési feladatok,

belső kontrollrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok,

minőségügyi feladatok,

közalapítványokkal kapcsolatos feladatok,

e-igazgatás, elektronikus ügyintézés, elektronikus iratkezeléssel kapcsolatos feladatok,

informatikai feladatok koordinálása

iratkezelési feladatok,

titkársági feladatok,

önkormányzati, társulási, nemzetiségi önkormányzati feladatok,

választásokkal, népszavazással kapcsolatos feladatok,

gondnoksági feladatok.

 

Dunaalmási Kirendeltség, Dunaszentmiklósi Kirendeltség, Neszmélyi Kirendeltség Dunaalmás, Dunaszentmiklós és Neszmély községek közigazgatási területén ellátja a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző önkormányzati és államigazgatási feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítését, a döntések végrehajtását.

 

Letölthető dokumentumok