1.03. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Tisztségviselők

Michl József polgármester 2890 Tata, Kossuth tér 1. polgarmester@tata.hu
Rigó Balázs alpolgármester 2890 Tata, Kossuth tér 1. 1. emelet 101. iroda rigo.balazs@tata.hu
Purgel Zoltán alpolgármester 2890 Tata, Kossuth tér 1. 1. emelet 101. iroda purgel.zoltan@tata.hu
dr. Horváth József jegyző 2890 Tata, Kossuth tér 1. 1. emelet 109. iroda +36 34 588 616 jegyzo@tata.hu
dr. Lantai Éva aljegyző 2890 Tata, Kossuth tér 1. 1. emelet 107. iroda +36 34 588 693 lantai.eva@tata.hu
dr. Korencsi Melinda kabinetvezető 2890 Tata, Kossuth tér 1. 1. emelet 114a iroda +36 34 588 690 korencsi.melinda@tata.hu