Tata Város „Szociális Háló” Közalapítvány

székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
elérhetősége (postai címe): 2890 Tata, Kossuth tér 1.

A közalapítvány kezelő szerve az alapító okirat 6. pontja szerint a kuratórium.

Kuratórium elnöke:
Magó Ottó

Kuratórium elnökhelyettese:
Sziklai Tiborné

Kuratóriumi tagok:
Andorka Ferencné
Vámosiné Illés Márta
Király Veronika

Letölthető dokumentumok