Közbeszerzési kiírás

 

A 2020. évi és azt megelőző évi közbeszerzési kiírások dokumentumairól ide kattintva, az arhiv.tata.hu oldalon tájékozódhat.

 

2022

Árubeszerzés

Építési beruházás

Szolgáltatás megrendelés

 

2021

Árubeszerzés

Építési beruházás

Szolgáltatás megrendelés

 

2020.

Árubeszerzés

Eszközbeszerzés a WORKFORCE PIPELINE című, SKHU/1802/3.1/051 azonosító számú projekt keretében

Építési beruházás

Angolkerti rehabilitáció III. ütemében az „Angolkerti malom-kert” kialakításának építési munkái

Tata „Kőfaragó-ház” rekonstrukciója – 2. ütem

Tata, 3540 hrsz-ú területhez kapcsolódó útcsatlakozás, járdaépítés és gyalogos átkelőhely építés

Szolgáltatás megrendelés

Karsztvízszint emelkedés okozta feladatok ellátása

Statisztikai összegzés

 

2019.

Árubeszerzés

Könnyűzenei alapfokú oktatást támogató eszközök beszerzése az Oktatási Könnyűzenei Tehetségközpont részére

Építési beruházás

1.ejárás Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán a TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 pályázat keretében

2.ejárás Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán a TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 pályázat keretében

Malomárok-patak meder rekonstrukciója

Piac építés 1.eljárás

Piac építése 2.eljárás

Tata és Agostyán közötti kerékpárút építése

Tata, Gesztenye fasor – Mikovényi utca – Jázmin utca közúti csomópont átépítése

Tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása

Tatán iskolai konyhák felújítása 1.eljárás

Tatán iskolai konyhák felújítása 2.eljárás

Szolgáltatás megrendelés

EFOP-1.5.2 _Előadássorozat,gyermekfejlesztő program

Statisztikai összegzés

Tata Város Önkormányzata

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

2018.

Árubeszerzés

Bútorok, egyedi gyártású bútorok és IKT eszközök beszerzése az EFOP-4.1.8-16-2017-00080 azonosító számú projektben 3 részben

Építési beruházás

Vállalkozási szerződés a „Tatai „Kőfaragó-ház” rekonstrukciójára valamint a Kálvária-dombon projektelemek építésére, közlekedési felületek kiépítésére és tájrendezésre a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 azonosítószámú pályázati forrásból

A 3162/2 hrsz-ú patakmeder rekonstrukciója

Csapadékvíz elvezetés és aszfaltozási munkák a tatai Esterházy-kastély parkban és a Hajdú utcában

Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán a TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 pályázat keretében

Kbt.115.§ (7) bekezdés szerinti közzététel

Könnyűzenei Tehetségközpont kialakítása

Tata „Kőfaragó-ház” rekonstrukciója

Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése

Tata, Kismosó-patak mederrendezése 1.eljárás

Tata, Kismosó-patak mederrendezése 2.eljárás

Szolgáltatás megrendelés

Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában című és EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosító számú projekt

Központi orvosi ügyelet ellátása Tata, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna települések közigazgatási területén feladat-átadási szerződés keretében.

Statisztikai összegzés

Tata Város Önkormányzata

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

2017.

Árubeszerzés

Építési beruházás

A volt Piarista Rendház karbantartási és felújítási munkái
Csapadékvíz elvezetése a tatai Hajdú utcában

Szolgáltatás megrendelés

Tatai tanuszoda üzemeltetése

Statisztikai összegzés

Tata Város Önkormányzata
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

2016.

Árubeszerzés

Villamos energia

Építési beruházás

A tatai Grófi-tó felújítási és mederkotrási munkái

Szolgáltatás megrendelés

„Városi piac” Tervpályázati eljárást követő terv megrendelés
Központi orvosi (felnőtt és elkülönülő gyermekorvosi) ügyelet ellátása Tata, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna települések közigazgatási területén szolgáltatási szerződés keretében
Tata Város Önkormányzata által végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás

Statisztikai összegzés

 

2015.

Árubeszerzés

Építési beruházás

Értékmegőrző és funkció bővítő városrehabilitáció KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-001 projekt keretében Tata város Kossuth terének kivitelezése
Kossuth tér csatlakozó utcák
Közvilágítás felújítása
Tata Angolpark KDOP 2.1.1.B. kódszámú pályázathoz kapcsolódó, Sport utca burkolat, csapadékvíz és parkoló építése
Tata Építők parki beruházás
Tata város térfigyelő rendszerének kialakítása
Távközlési hálózat kiváltás

Szolgáltatás megrendelés

Irodai multifunkciós eszközök bérlete és üzemeltetése 48 hónapra
Közétkeztetés

Statisztikai összegzés

Tata Város Önkormányzata

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

2014

Árubeszerzés

Öreg-tavi Ökoturisztikai Kp. Kialakítása a csatlakozó kerékpárutak felújításával Tatán KDOP-2.1.1/B-09.2010-0002 eszközbeszerzés
Villamos energia

Építési beruházás

A tatai Kőkúti Általános Iskola épületén történő napelemes, fotovoltaikus rendszer kiépítése, a KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számon igényelt pályázati forrás felhasználásával
A tatai Angolkert természeti és kulturális örökségének helyreállítása a KEOP-.3.1.2/2F/09-11-2013-0043kódszámú pályázat keretében
A tatai Angolkert természeti és kulturális örökségének helyreállítása a KEOP-.3.1.2/2F/09-11-2013-0043kódszámú pályázat keretében
Fényes-fürdő medence felújítása
Irodaépület kialakítása rendeltetésváltozással
Ökoturisztikai tanösvény kialakítása a tatai Fényes Fürdő területén” a KDOP-2.1.1/B-12-2012-0046 azonosítószámú projekt keretében
Öreg-tavi Ökoturisztikai Kp. Kialakítása a csatlakozó kerékpárutak felújításával Tatán KDOP-2.1.1/B-09.2010-0002 parkoló építés
Tata Bercsényi u. 1. alatti épület átalakítása és felújítása a KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú projekt keretében, a kiadott tervek pontosításával
Tata város közigazgatási területén belül, építési beruházás közvilágítás energiatakarékos korszerűsítés megvalósítására a KEOP 5.5.0./A/12-2013-0229 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében
Tatai Réti 8-as számú halastó természetes vízi élőhellyé történő rehabilitációja

Szolgáltatás megrendelés

Hitel felvétel
Tanuszoda üzemeltetése
„Az Öreg-tavi Ökoturisztikai Központ kialakítása a csatlakozó kerékpárutak felújításával Tatán és tematikus aktív turisztikai fejlesztések a kistérségben” című projekt vonatkozásában marketing és nyilvánossággal,turisztikai attrakciófejlesztés két részben

Statisztikai összegzés

Tata Város Önkormányzata
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

2013
Árubeszerzés

Földgáz beszerzés
Villamos energia

Építési beruházás

A KDOP-2.1.1/B-09-2010-0002 azonosítószámú projekt keretében Ökoturisztikai Központ építése
Angolpark rehabilitációja
Tata-Vértesszőlős-Tatabánya kerékpárút KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0003 pályázat altalaj stabilizációs munka

Szolgáltatás megrendelés

Hitelfelvétel
Intermodális közöségi közlekedésiközpont létrehozása Tatán” című KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0010 számú projekt keretében
Mobil távközlési szolgáltatás
Részvételi Dokumentáció
Részvételi Dokumentáció
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0024
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0028
Tata Város Önkorm. közigazgatási területén ingyenesen megjelenő időszaki kiadvány szerkesztése, megjelentetése és terjesztése
Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona étkezési szolgáltatásának ellátása
„Tata Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0003.

Statisztikai összegzés

Statisztikai összegezés

 

 

2012

Árubeszerzés

Elektromos energia

Építési beruházás

Angolpark rehabilitációja
Eötvös József Gimnázium és Kollégium Sportcsarnokának tető felújítása
Tata-Vértesszőlős-Tatabánya kerékpárút KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0003 pályázat

Szolgáltatás megrendelés

Hitelnyújtási szolgáltatások
KISTÉRSÉGI KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0012 (1. szakasz ) és a KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0013 (2. szakasz ) azonosító számú projekt

Statisztikai összegzés

Statisztikai összegzés

 

 

2011

Árubeszerzés

TIOP-1.1.1-07/1 informatikai eszközbeszerzés

Építési beruházás

Felújítás bérlakásokban – 2011
KDOP-5.2.2/A-09 Kistérségi Gyerekjóléti Kp. bővítése és rekonstrukciója
Útcsatlakozás és gyalogátkelőhely kiépítése

Szolgáltatás megrendelés

Energetikai felújítás tervezése (KEOP)
Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása
Önkormányzat és intézmények részére földgáz beszerzés
Villamos energia beszerzés

Statisztikai összegzés

Statisztikai összegzés

 

 

2010

Árubeszerzés

Angolpark (Mobil illemhely)
Ingatlan (Ipari Park )
Ingatlan (Jázmin utca 22-24.)
Ingatlan (Kocsi u. 4.)
Integrált pénzügyi program (ÁROP)
Villamos energia ellátás

Építési beruházás

Bartók Béla úti parkoló építése
Diófa utca út korszerűsítése
Kocsi és Dózsa Gy. úti kerékpárút építése
Menner Bernát Zeneiskola
Rákóczi utca felújítása

Szolgáltatás megrendelés

Lapkiadói tevékenység ellátása

Statisztikai összegzés

Statisztikai összegezés

 

 

2009

Árubeszerzés

Forrásház bérbevétele

Építési beruházás

Bartók Béla úti Óvoda bővítése
Komplex energiaracionalizálás Tata általános iskoláiban és óvodáiban

Szolgáltatás megrendelés

Angolpark (Kiviteli terv készítés)
Informatikai eszközök eseti javítása és üzemeltetése

Statisztikai összegzés

 

2008

Árubeszerzés

Építési beruházás

Tata Város belterületi közutak burkolat felújítása

Szolgáltatás megrendelés

Statisztikai összegzés

Statisztikai összegezés

 

 

2007

Árubeszerzés

Építési beruházás

Tata Város 20db iparosított technológiával épült lakóépületeinek energiatakarékos korszerűsítése és felújítása

Szolgáltatás megrendelés

Statisztikai összegzés

Statisztikai összegezés