Kuny Domokos Múzeum

Intézményvezető:

Dr. Schmidtmayer Richárd

Székhelye:

2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 1-3.

Telefonszám:

+36-34-487-888

E-mail:

titkarsag@kunymuzeum.hu

 

Telephelyek

 

 

Görög-Római Szobormásolatok Kiállítása

Tata, Hősök tere 7.

Német Nemzetiségi Gyűjtemény

Tata, Alkotmány utca 1.

Központi raktár

Tata, Deák Ferenc utca 3.

Iroda

Tata, Váralja utca 6.

Alaptevékenysége:

A Kuny Domokos Múzeum megyei hatókörű városi múzeum a települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére, valamint a megyében lévő megyei jogú városok közigazgatási területére kiterjedő feladatokat ellátó muzeális intézmény, mely feladatát a kulturális javak helyi védelmének biztosítása érdekében végzi. Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak gyűjteménygondozása, azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme, tudományos feldolgozása és publikálása, hozzáférhetővé tétele, állandó és időszaki kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.

Vagyonkezelője az alapleltárban és jogszabály szerinti külön nyilvántartásban szereplő kulturális javaknak gyűjtőterületére kiterjedően végzi, a jogszabályban meghatározott régészeti szaktevékenységeket, szakmai nyilvántartása alapján adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leleltet vagy lelőhelyet a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott intézménynek haladéktalanul bejelenti, részt vesz a régészeti feltárás során előkerült régészeti leletek, továbbá a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai elhelyezésében, részt vesz a védetté nyilvánított területek ellenőrzésében, gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében, részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és a szakmai támogatásban, muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként évente  legalább kétszer módszertani műhelygyakorlatot szervez (restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybekötve, gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjteményfeldolgozási  és digitalizálási tevékenység körében, múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok és pedagógusok, továbbá  a muzeális intézmények közművelődési szakemberei számára) valamint évenként legalább egyszer helyszíni bejárás keretében felméri a megye területén lévő muzeális intézmények állományvédelmi helyzetét. A Kuny Domokos Múzeum ellát múzeumi gyűjteményi tevékenységet, múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenységet, múzeumi kiállítási tevékenységet, múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenységet, történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetését és megóvását.

Kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az életen át tartó tanulás folyamatához, együttműködik nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését. Az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.

A Kuny Domokos Múzeum a törvény erejénél fogva kulturális alapellátást biztosít, hogy mindenki számára ösztönzést nyújtson, hogy önművelés céljából lakóhelyén bekapcsolódjon kulturális tevékenységekbe és megismerhesse a kulturális értékeket; megismerkedjen a település történetével, a hagyományokkal, normákkal; a település népességének tagjaként kifejezze, milyen értékek, célok, fejlesztési irányok fontosak számára, részt vegyen a közösségi életének fejlesztésében és a közös jövőkép megfogalmazásában; ezekhez állandó helyszínt vehessen igénybe; lakóhelyén szakmai segítséget vegyen igénybe az önfejlesztéshez, az önműveléshez, a közös értékek kifejezéséhez, megéléséhez, a közös célok megfogalmazásához, a tevékenységek színvonalának biztosításához, amelynek érdekében széles körű közművelődési és egyéb szabadidős szolgáltatást nyújt, valamint az esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységeket és programokat folytat.

Letölthető dokumentumok