Tatai Rend-ház Nonprofit Kft.

Ügyvezető:

Berczelly Attila

Cím:

2890 Tata, Tanoda tér 5/a.

Mobil:

+36 30 648 4830

A Tatai Rend-ház közössége a múlt értékeit, a Ház alapítóinak szellemiségét ismerve és megbecsülve, a jelen kihívásainak eleget téve és azoknak megfelelve a jövő nemzedékének szellemi értéktárát kívánja gyarapítani.

Ezzel az elkötelezettséggel szeretnék a Rendházat tudás- és képző központtá, szellemi műhellyé formálni és megtartani!

A Tatai Rend-ház Kft.-t 2018. augusztus 15-én alapította Tata Város Önkormányzata azzal a céllal, hogy a volt Piarista Rendházban zajló oktatási, kulturális munkát összefogja és az épületet üzemeltesse. Az évekig magára hagyott háznak 2017 szeptemberben újra kinyíltak kapui, a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ kezdte meg itt működését, amelynek köszönhetően városunk bekapcsolódott a magyar felsőoktatásba.

Városunk vezetése mindig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy segítse a térségben élő fiatalokat, valamint a fejlődni, tanulni vágyókat a diploma megszerzésében, ezért az elmúlt években hat felsőfokú intézménnyel kötött együttműködési megállapodást (Soproni Egyetem, Edutus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Közszolgálati Egyetem, Pannon Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem).

2016-ban az új felsőoktatási törvény lehetőséget teremtett arra, hogy az önkormányzatok közösségi képzési központokat hozzanak létre, vagyis, hogy akkreditált felsőoktatási intézmény – a közösség igénye alapján – kihelyezett képzést indíthasson a helyi gazdaság működtetéséhez szükséges szakember-utánpótlás biztosítása és a magasan képzett szakemberek helyben tartása céljából. Tata elsők között élt a lehetőséggel.

2017 őszén elindult a Házban a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzése, amelynek köszönhetően a bölcsődékben csecsemő és kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak felsőfokú végzettséget szerezhetnek, és csatlakozhatnak a pedagógus életpályamodellhez. Az egyetem és a város közötti megállapodás alapján a képzés szakmai koordinációját a Soproni Egyetem, míg elméleti és gyakorlati helyszínét Tata Város Önkormányzata biztosítja.

2019 őszén négyéves Gyógypedagógiai BA képzéssel bővült a Soproni Egyetem képzési portfóliója Tatán, Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon.

A volt Piarista Rendház székhelyül szolgál a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságnak, a Peron Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központnak, a Mecénás Közalapítványnak, de itt található az Edutus Egyetem telephelye is.

A képzésekkel kapcsolatos további információt az intézmény honlapján érhet el.