TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület

Elnök:

Tromposch Róbert

Igazgató:

Kovaliczky István

Székhely:

Tatabánya, Kossuth Lajos utca 106.

Telephely:

2890 Tata, Eötvös u. 50. (Csillagda)

Telefon:

+36-34-310-622

TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum

A TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület 2018. október 9-én megvásárolta a csillagdát Tata Város Önkormányzatától.

Az önkormányzat továbbra is támogatja a TIT-et,  hogy csillagászati programokat szervezzen és rendezzen a csillagvizsgálóban 

TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat jogutódja az 1841. június 13-án megalakult Királyi Magyar Természettudományi Társulatnak.

A későbbiek során, a történelmi változások nem hagyták érintetlenül a társulatot. Tevékenységében a természettudományok mellett a társadalomtudományok is megjelentek, többször szervezeti és névváltozáson esett át, de mindig igyekezett – kisebb-nagyobb sikerrel – megőrizni önállóságát, a tudományok politikamentességét, szervezeti integritását.

Komárom megyében 1953 őszén alakult meg a TIT megyei szervezete, amelynek alakuló közgyűlésén részt vettek a megye legkiválóbb értelmiségei.

Az ismeretterjesztő programok iránt jelentkező igény anyagi fedezetének biztosítása érdekében az 1960-as évek elején indultak az első nyelvtanfolyamok, majd a 70-es években a szakmai át- és továbbképző tanfolyamok. A megfelelő anyagi háttér megengedte azt is, hogy 1984-ben a TIT berkein belül kezdje meg kísérleti adásainak sugárzását a Tatabányai Közösségi Televízió.

A kilencvenes évek elején – a társadalomban bekövetkezett változások hatására – létrejött az önálló jogi személyiséggel rendelkező TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület, amely azóta is ebben a formában végzi munkáját.

Az egyesület 2003. február 19-től akkreditált felnőttképzési intézmény.

Ismeretterjesztés

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából minden évben előadás-sorozatot szervezünk Tatán a Csillagvizsgálóban, valamint Esztergomban és Táton.

A Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Tagszervezetünk legaktívabb tagjai évente több alkalommal tartanak megyeszerte távcsöves bemutatókat, előadásokat (Pl. Tatai Vadlúd-sokadalom, Esztergomi nyári fesztivál, megyei Falunapok, Sörfesztiválok, Gyermeknapi rendezvények, Pünkösdi Vásár, Múzeumok Éjszakája, Kutatók Éjszakája, stb.).

A TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum interaktív formában működik 2010. júniusától Tata Város Önkormányzatának támogatásával.

2019-ben Egyesületünk és a Szlovák Központi Csillagvizsgáló (Hurbanovo, Ógyalla) sikeresen pályázott az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül a STARS CONNECT US című, SKHU/1902/4.1/050 számú projekt megvalósítására. Ennek fő célja a határ menti régió két legfontosabb csillagvizsgálója (Szlovák Központi Csillagvizsgáló /SUH/, TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum /Tatai Csillagda/) közötti hosszú távú együttműködés megerősítése és továbbfejlesztése. A két partner a tudományos munka fejlesztése és megerősítése érdekében közös professzionális programokat, tudástranszfer-eseményeket, szakmai kirándulásokat és képzéseket szervez, valamint innovatív eszközöket vásárol a tudományos megfigyelések végrehajtásához.

A tatai infrastrukturális beruházás, vagyis a Tatai Csillagda felújítása és bővítése is a fent említett célokat szolgálja.

Egyrészt a megfigyelőközpont kibővítése lehetővé teszi az Egyesület tagjai számára, hogy tudományos megfigyeléseket végezzenek a Tatai Csillagdában, így nyújtva segítséget a SUH tudományos munkájához.

Másrészt a nagyközönséget szolgálja, mivel elegendő helyet biztosít a látogatóknak nyújtott új szolgáltatások számára, valamint az interaktív múzeumban kiállított Posztoczky örökség is jelentőségének megfelelő méltó elhelyezést nyer.

Tehetséggondozás

Tavasszal az általános iskolások részére szervezett tanulmányi versenyek területi és megyei döntőit szervezzük meg (Hevesy György Kémia Verseny, Herman Ottó Biológia Verseny, Teleki Pál Földrajz-földtan Verseny, Kaán Károly Természet- és Környezetvédelmi Verseny). Kétévente a Magyar Csillagászati Egyesülettel és a Szegedi Tudományegyetem Bajai Obszervatóriumával közösen pedig az Országos Kulin György Csillagászati diákvetélkedőt.

Felnőttképzés

Nyelvtanfolyamaikon évente több százan tanulják az angol és német nyelvet. 2000 júniusától akkreditált, államilag elismert angol, 2003-tól pedig német nyelvvizsgát is lehet tenni az egyesületnél.

A szakmai át- és továbbképző tanfolyamok közül a targoncavezető és az emelőgép-kezelő a legnépszerűbbek.

A felnőttképzésből származó bevételek fedezik működési költségeink nagy részét, s adnak lehetőséget az ismeretterjesztő és tehetséggondozó tevékenységek finanszírozására.