Kőkúti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye

Tagintézmény vezető:

Sárközi Krisztina

Telephely:

2890 Tata, Fazekas u. 47.

Telefonszám:

+36-34-480-853

E-mail:

titkarsag@tatafazekas.edu.hu

Az intézmény a Kőkúti Általános Iskola tagintézményeként működik.

A Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye a Kőkúti iskola részeként,  hagyományait megőrizve  emelt szintű ének-zenei oktatást nyújt az általános tantervű oktatás mellett. A nevelőtestület nagy figyelmet fordít a művészeti nevelésre és a közösségfejlesztésre. A gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése érdekében az iskola szülőkkel való kapcsolattartása kiemelkedő. Jelen vannak a rendezvényeken, támogatják a kezdeményezéseket, sőt önállóan szerveznek programokat: Pályaorientációs nap, Tedd magad, Gyermeknap, Fazekas bál. A Fazekas jelentős szerepet tölt be a város közéletében, ünnepélyek, megnyitók, díjátadók, gálák állandó szereplői. Jó kapcsolatot ápol a társintézményekkel, civil szervezetekkel, nyugdíjas klubokkal. Két, közel 100 fős kórusa, a Kicsinyek Kórusa és a Kodály Kórus minden évben részt vesz országos versenyeken, kórusminősítő hangversenyeken, népdaléneklési versenyeken, városunk vízkereszti koncertjén.

Tanulóik számos rajzpályázaton, a  kerámia (fazekas) szakkör tanulói képzőművészeti pályázatokon nyújtanak kiemelkedő teljesítményt. Az osztályokból alakult néptánc csoportok évente bizonyítják tehetségüket a regionális néptáncfesztiválon Nagyigmándon.

A Pom-Pom Bábcsoport a területi, Nyergesújfalun rendezett bábfesztivál állandó szereplője. Többször képviselték megyénket, ahogy idén is fogják Egerben az Országos Bábfesztiválon. A nemrégiben alakult színjátszókör is felkérést kapott ebben a tanévben a városi pedagógusok köszöntésére.

Tanulóik mintegy 80%-a sportol és művészeti tevékenységet is folytat, melynek keretében hangszeres oktatáson vesznek részt. Évtizedek óta bérletük van a Zeneakadémia koncertjeire. Gyakoriak a színházlátogatások is.

A tehetséggondozás érdekében a fentieken túl pályázatokon vesznek részt. A Tehetség pályázat keretében zenei és képzőművészeti, illetve személyiségfejlesztést végeznek. A Zeneakadémiával közösen szervezett EFOP pályázaton tanulóik egy hetes táborban vehettek részt. Pályázataik között szerepel még az EFOP napközis tábor. Minden évben részt vesznek a Határtalanul Pályázaton, mellyel céljuk a Felvidék területeinek megismerése.  Az Andorka Eszter Pályázaton elnyert összeggel bábosaik minden évben megörvendeztetik játékukkal a perbáli nevelőotthon lakóit.

Az iskola nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre, melyekre projektmunkákkal, vetélkedőkkel, műsorokkal készülnek. Ilyenek a Föld napja, a Fenntarthatósági témahét, természettudományos versenyek. Részt vesznek az Energia Suli és a Zöld Okos Kupa elnevezésű megmérettetésen.  Ez utóbbin országos III. helyezést értek el tanulóik.

A Boldog Iskola Pályázaton tavaly indultak először. A cím elnyerésével és programjának megvalósításával a pozitív hozzáállást erősítik a gyermekek önmegvalósítása érdekében – a gyerekek mindennapi életére játékosan alkalmazva.

Nemzeti és európai értékeink ápolása kiemelt terület az iskola életében. Az iskolai ünnepségeken túl a városi ünnepségeken is részt vesznek, de tanulóik figyelmet fordítanak az elfeledett katona sírok ápolására is. Vendégek érkeznek hozzájuk a Nemzeti összetartozás napjára a határon túli testvértelepülésekről. Szőgyéni testvériskolájukkal, a Csongrády Lajos Alapiskolával szoros baráti kapcsolatot ápolnak. Közös rendezvényeik – sportnap, vetélkedő, táncház, szakmai napok, óralátogatások egymás iskoláiban – erősítik ezt a barátságot és gyermekeinkben is a nemzeti összetartozás érzését.

Az iskola tanulóinak tanulmányi eredménye kiemelkedő, az országos kompetenciamérésen jelentősen az országos átlag felett teljesítenek. Tanítványaik – a középfokú intézmények visszajelzései alapján – a következő iskolafokozatban is kiválóan megállják helyüket, tartják tanulmányi eredményüket.