Kőkúti Általános Iskola

Igazgató:

Kőhalmi Zoltán

Székhely:

2890 Tata, Kőkút köz 2.

Telefonszám:

+36-34-588-191

E-mail:

kokutititkarsag@gmail.com

A Kőkúti Általános Iskola 1983-ban kezdte meg működését. Alapítása óta évfolyamonként egy-egy testnevelés szakosított tantervű osztályt indít. 2007-től közoktatási típusú sportiskolaként működik. 14 éve szervez tehetséggondozó osztályokat a Kőkút Képességfejlesztő Alapítvánnyal együttműködve (Minerva tagozat).

Az eredetileg 500 főre tervezett iskolában jelenleg 650 tanulót 58  pedagógus oktat, tanulócsoportban. Kialakítottak egy számítógépes  termet, ahol jelenleg 18 db számítógép segíti a tanulókat a korszerű  ismeretek elsajátításában, az informatika birodalmában való  eligazodásban.

Testnevelés tantárgyból szakosított osztályokat indítottak már az  első évtől kezdve. 1996-tól induló Minerva tagozatos osztályokban a  tanulók igényeinek megfelelően, kiemelt óraszámban és csoportbontásban  tanulhatnak egy-egy tantárgyat.

Figyelmet fordítanak arra, hogy a tanórákon a differenciált,  személyiségközpontú nevelés érvényesüljön, valamint arra, hogy mind a  kiemelkedő tanulókkal, mind a hátrányos helyzetű vagy lassabban  haladókkal való foglalkozásra kellő figyelmet fordítsanak. A tanulók részt vesznek  bábfoglalkozásokon, néptáncon, színjátszást tanulnak, furulyáznak,  sakkoznak, közlekedési ismereteket sajátítanak el, kézműves  foglalkozásokon különböző technikákat ismernek meg, a könyvtárhasználati  órákon pedig megtanulják, hogyan kell a könyvtárban kölcsönözni,  tájékozódni.