Talentum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium

Intézményvezető:

Fogel Zsolt

Székhely:

Bartók Béla út 1/a (általános iskola)

Telephely:

2890 Tata, Új út 3. (szakgimnázium)

Telefon:

+36 – 34 – 587 – 232

E-mail:

igazgato@talentum.hu

E-mail:

info@talentum.hu

Fenntartó:

Képességfejlesztés 1990-1998 Alapítvány

Elnök:

Fatuska Máté

E-mail:

fatuska.mate@gmail.com

Miért jó ez az Ön gyermekének?

Az angol nyelv tanulása és az angol nyelven történő tanulás egyidejű kezdése a természetes nyelvelsajátításhoz közelít.

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás célja, hogy az idegen nyelvi és az anyanyelvi tudást egyidejűleg és a lehető legkiegyensúlyozottabban fejlessze. Nagy előnye ennek az oktatási formának, hogy a célnyelv és a célnyelven történő tanulás egyidejű kezdése a természetes nyelvelsajátításhoz közelít.

Az általános iskolában két tanítási nyelven – angolul és magyarul – folyik az oktatás. Ez azt jelenti, hogy a gyerekeknek minden nap van egy angolórájuk, és ezen kívül még három másik tantárgyat is angol nyelven tanulnak.

A nyolc évfolyam alatt a célnyelvi civilizáció (országismeret), környezetismeret, informatika, földrajz, rajz, természetismeret és testnevelés tantárgyakat fogjuk angol nyelven is tanítani, kétévenként változó összetételben.

Az angol nyelv tanításában angol anyanyelvű lektor is közreműködik.

Alapvető követelmény a nyolcadik évfolyam végére, hogy a tanulók legyenek képesek az idegen nyelven való gondolkodásra, az idegen nyelv használatára az információszerzésben, -közlésben és -alkalmazásban. Célunk a középfokú nyelvvizsga szint elérése.

Az osztályok létszáma a 16 főt nem haladhatja meg.