Csillagsziget Bölcsőde

Intézményvezető:

Fekete Éva

 

Székhely:

Csillagsziget Bölcsőde

Cím:

2890 Tata, Új út 14/a.

Telefonszám:

+36-34-587-093

E-mail:

csillagsziget.bolcsode@tata.hu

Férőhelyek száma:

106

Csoportok száma:

9

 

Tagintézmény:

Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye

Cím:

2890 Tata, Nádas utca 6-16.

Mobil:

+36-30-245-0646

E-mail:

ujhegyi.bolcsode@tata.hu

Férőhelyek száma:

36

Csoportok száma:

3

Az intézmény IV. számú Bölcsőde néven 1980. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit. Elnevezése az elmúlt négy évtizedben többször is változott, IV. számú Bölcsődéből, Új úti Óvoda és Bölcsőde, majd Új úti Bölcsőde, végül 2010-ben Csillagsziget Bölcsőde lett.

2011-ben egy gondozási egységgel bővült az intézmény, így 100 főre növekedett a felvehető gyermekek száma. Mivel időközben egyre nagyobb igény mutatkozott a sajátos nevelési igényű gyermekek napközbeni ellátására, 2015 októberétől egy speciális csoport létrehozásával 106 főre emelkedett a felvehető gyermekek száma.

Tata város központjában szép zöldövezeti környezetben elhelyezkedő, folyamatosan megújuló intézmény már több mint 40 éve biztosítja a bölcsődei ellátást, ezzel is segítve a kisgyermekes családokat. A gyermekek nevelése-gondozása kilenc csoportban történik, melyből egy speciális csoport, ahol olyan sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult kisgyermekekről gondoskodnak, akiknek bölcsődei nevelése normál csoportban nem biztosítható. A pedagógiai munkájuk egyik legfontosabb eleme lett a megelőzés, a korai felismerés, mivel évről-évre egyre nagyobb az igény a különleges bánásmódot igénylő, az átlagostól eltérő fejlődésmenetű gyermekek bölcsődei nevelésére.

Erre a társadalmi igényre reagálva megvalósították azt a befogadó szemléletű bölcsődei ellátást, amely lehetővé teszi a korai intervenció és az integráció elvének hatékonyabb érvényesülését, és ezáltal a kisgyermekekhez igazodó teljes körű fejlesztést. A bölcsődében nagy hangsúlyt fektetnek az anyanyelvi, ének-zenei, vizuális, és a környezeti nevelésre.

Az intézmény fő irányvonala elsősorban az ének- zenei nevelés, ennek megfelelően innovatív módon építették fel szakmai programjukat. A „Tesz-vesz” muzsika zenei program csoportjaik nevelési tervezetébe beépítve egész évben színesíti a kisgyermekek zenei tapasztalat szerzését, miközben kreatív módon fedezik fel, hogy a hétköznapi eszközök játékká válnak. Az „Így tedd rá” programmal képviselik a hagyományos értékeket a legkorszerűbb pedagógiai elvekkel, célja, hogy játékos formában, a hagyományos népi játékok, népi énekek által fejlődjön a gyermekek mozgáskészsége, ének-zene iránti szeretete, miközben észrevétlenül sajátítják el a magyar néptánc alapjait, és értik meg egy-egy motívum struktúráját.

Kiemelten foglalkoznak a néphagyománnyal, annak továbbadásával. A bölcsődés gyermek számára hangulatuk, érzelmi töltetük által válnak fontossá a hagyományok. Vallják, a hagyományt nem tanítani, hanem élni kell. Ennek érdekében a családoknak folyamatosan lehetőséget biztosítanak, hogy gyermekükkel részesei lehessenek a bölcsődében a hagyományokhoz, jeles ünnepekhez köthető programoknak, megismerve a népi kultúra értékeit, a gyermekekre és a közösségre kifejtett hatását, az együttlét örömét.

2022-ben fejeződött be a Csillagsziget Bölcsőde konyhájának felújítása, mellyel az önkormányzat célja a központosított, költséghatékony és magas színvonalú konyhatechnológiára épülő közétkeztetési rendszer kialakítása volt. A TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 azonosítószámú, a „Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán” című projekttel 235,33 millió forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával megvalósított beruházás nyomán a bölcsőde 300-ról 650 adagra növelte korábban meglévő főzőkonyhai kapacitását. Ennek köszönhetően a 2010-ben épült, és modern konyhával rendelkező Bartók Béla Óvoda kivételével most már az összes önkormányzati fenntartású óvoda számára a Csillagsziget Bölcsőde konyhájában főznek, magas színvonalon biztosítva a normál és különböző diétás menüket. A konyha kapacitásnövelése ezzel együtt hozzájárul a gazdaságosabb, fenntarthatóbb működtetéshez, összességében csökkentve a rezsiköltséget a város intézményeiben.

Az intézmény nevelési koncepciójának fontos része a kisgyermekek étkezési kultúrájának fejlesztése és az egészséges életmódra nevelés, melyet a beruházásnak köszönhetően még hatékonyabban tudnak beépíteni a mindennapokba.

2022. szeptember 1-től a Csillagsziget Bölcsőde telephelyeként nyílt meg az Újhegyi Bölcsőde a Nádas utca 6-16. szám alatt.

A Széchenyi 2020 program keretében épült meg az új bölcsőde az újhegyi városrészben. Tata Város Önkormányzata, a tulajdonában álló ingatlanon egy három csoportos bölcsődei intézmény kialakítására nyert támogatást a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű felhíváson.

A 364 M Ft-ot meghaladó összegű Európai Uniós vissza nem térítendő támogatásból és a több mint 42 millió Ft-os önkormányzati önerőből készült el az épület, melyben három csoportszoba várja a gyermekeket, a hozzá kapcsolódó öltöző-átadókkal és mosdókkal, nagy terasszal és játszóudvarral. A bölcsődében melegítőkonyha és kiszolgáló helyiségei, mosókonyha és személyzeti öltözők is találhatóak, az intézmény teljesen akadálymentesített.

A beruházás azt a célt is szolgálta, hogy a bölcsőde és környezete egy új helyi alközpontként funkcionáljon a jövőben, egy olyan településrészi központként, ahol rendezvényeket, fórumokat, fogadóórákat is lehet majd tartani. A fejlesztés nyomán az intézmény környezete is megújul.

A Csillagsziget Bölcsőde egyik fő innovatív irányvonala a sajátos nevelési igényű, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek inkluzív nevelése. A speciális csoport átköltözött a székhelyintézményből az újhegyi bölcsődébe, így a tágas csoportszobában lehetőség nyílik arra, hogy a mozgásukban korlátozott gyermekek jobban elkülönüljenek a nagyobb mozgásteret igénylő társaiktól. Ezen kívül nagy előnye még a részleges integrációnak, hogy a nap egy részében átjárhatnak egymáshoz a különleges bánásmódot igénylő és az átlagos fejlődésű kisgyermekek, ezáltal fejlődik a szociális, érzelmi és intellektuális készségük. A Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tatai Tagintézményének szakemberei a tagintézményben is biztosítják a korai fejlesztést-gondozást igénylő, illetve a sajátos nevelési igényű kisgyermekek szakszerű habilitációját, rehabilitációját. A „Tesz-vesz” és az „Így tedd rá” programok az Újhegyi Bölcsődében is bevezetésre kerültek, tovább folytatva a „Jó gyakorlatot.”

A beruházás nyomán a Csillagsziget Bölcsőde, mint székhelyintézmény, a 36 férőhelyes újhegyi tagintézményével kiegészülve összesen 142 férőhellyel várja a bölcsődei ellátás iránt érdeklődő kisgyermekes családokat.

Letölthető dokumentumok