Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ

A Tatai Rend-ház Nonprofit Kft.-t Tata Város Önkormányzata 2018. augusztus 15-én alapította azzal a céllal, hogy a volt Piarista Rendházban zajló oktatási, kulturális munkát összefogja, és az épületet üzemeltesse.

A Kft. Tata Város Önkormányzatának kizárólagos, egyszemélyi tulajdonában áll, melynek székhelye a volt Piarista Rendház épülete, a 2890 Tata, Tanoda tér 5/A sz. alatti, 1842 hrsz.-ú ingatlan.

A 2018-ban alapított cég fő tevékenysége az oktatás. Az egyéb tevékenységek közül kiemelkedik a lapkiadás, amely nemcsak városunk gazdag múltját, hanem jelenét is megörökíti.

A városvezetés több éves tervezése, szervezése valósult meg a 2017. szeptember 8-i, első egyetemi tanévnyitóval, amikor is megkezdte működését Tata Város Önkormányzata, mint Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ a volt Piarista Rendházban.

A felsőoktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodások létrejöttével és az azokban foglalt célkitűzésekkel Tatán megkezdődött a felsőoktatási képzés.

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzését az Edutus Egyetem Okos város képzése követte, majd megkezdődött a Soproni Egyetem Gyógypedagógia alapszak Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányú képzése és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézete által megvalósított Digitális térségfejlesztési szakirányú továbbképzése.

 

A Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ nem önálló intézmény.

 

A felsőoktatási intézmény

 1. a) székhelyén, telephelyén,
 2. b) megállapodás alapján közösségi felsőoktatási képzési központban,
 3. e) szakirányú továbbképzés esetén székhelyén kívül is folytathat tevékenységet ( évi CCIV. törvény 14. § 2.a).

Közösségi felsőoktatási képzési központ: felsőoktatási intézmény székhelyén kívül működő, felsőoktatási intézménynek nem minősülő szervezet, amely a működési engedélyében meghatározott képzési terület és maximális hallgatói létszám erejéig a képzésre vonatkozó működési jogosultsággal, a szükséges oktatói karral rendelkező felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján a felsőoktatási intézmény és annak hallgatói számára biztosítja a felsőoktatási oktatási alaptevékenység, a képzés tárgyi és ingatlanhasználati – a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodásban foglaltak szerint pénzügyi – feltételeit (2011. évi CCIV. törvény 108. § 23.a).

Az Oktatási Hivatal 2017. július 10-én kelt Határozata értelmében Tata Város Önkormányzata és a Soproni Egyetem kérelmére Tata Város Önkormányzata közösségi felsőoktatási képzési központként való működését engedélyezte és egyben nyilvántartásba is vette.

A Tatai KFKK-n belül 2017 szeptemberétől a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzése indulhatott el elsőként. Bizalommal és nemes büszkeséggel tekintünk előre, mert már három évfolyam – 45 fő – átvette pedagógusdiplomáját  a Tatán végzett Hallgatóink közül.

2019 őszén Gyógypedagógia BA képzés is indult, Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon.

A Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzés hallgatói a tatai Csillagsziget Bölcsőde biztosítja a gyakorlati helyszínt.  Prof. dr. Náhlik András rektor 2018. december 14-én ünnepélyes keretek között átadta Fekete Éva intézményvezetőnek a gyakorlati bölcsőde hivatalos címét, tábláját. A hallgatói létszám növekedése lehetővé tette, hogy a Juniorka Alapítványi Bölcsőde is gyakorlati helyszínné váljon a Csecsemő- és kisgyermeknevelő képzésben. A Gyógypedagógia alapszakos hallgatók gyakorlati képzése is helyben – tatai köznevelési intézményekben – valósul meg.

2018 tavaszán az Oktatási Hivatal felé benyújtott iratok alapján szakirányú továbbképzések indítási engedélyét is megkapta a Soproni Egyetem, nevezetesen:

Gyermekintézmények szakmai fejlesztése pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak,

Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak,

Mentorpedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak, valamint

Kisgyermek pedagógia szakirányú továbbképzési szak indulhat városunkban.

 

A KFKK működésének ellenőrzését 2020 nyarán az Oktatási Hivatal elvégezte, a működést az iratok és a helyszíni szemle alapján is hibátlannak értékelte.

 

A Soproni Egyetem Tata Város Önkormányzata és a Tatai Rend-ház Kft. együttműködése 2021-ben új szakaszba lépett.

A Soproni Egyetem vezetése további képzési kínálattal kíván élni a már meglévő Csecsemő- és kisgyermeknevelő és Gyógypedagógiai alapképzések mellett.

 

 1. december 16-án Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter úrhoz címzett levélben a Tatai Rend-ház Kft.-vel, mint új szerződő partnerrel új KFKK alapításához és a fentiekben felsorolt képzések Tatai KFKK képzési helyen való indításához kértük Miniszter Úr előzetes hozzájárulását. Az új KFKK alapításával kapcsolatban az innovációs és technológiai miniszter nevében eljárva Dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár 2020. december 29-én kelt levelében egyetértését fejezte ki.

A Tatai Rend-ház Kft.-vel, mint új együttműködő partnerrel az új KFKK alapításával kapcsolatos tárgyalások 2021-ben tovább folytatódtak.

Az Oktatási Hivatal 2022. szeptember 1-jével a következő képzéseket engedélyezte:

 • Csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzési szak
 • Gyógypedagógia alapképzési szak
 • Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés
 • Pénzügy és számvitel alapképzési szak
 • Pénzügy mesterképzési szak
 • Számvitel mesterképzési szak
 • Agrármérnöktanár osztatlan tanárszak
 • Agrármérnöktanár osztott mesterképzési szak
 • Mérnöktanár osztott mesterképzési szak
 • Közgazdásztanár osztatlan tanárszak
 • Kisgyermek pedagógia szakirányú továbbképzési szak
 • Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia szakirányú továbbképzési szak
 • Fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Üzleti tanácsadó szakértő szakirányú továbbképzési szak
 • Üzleti tanácsadó szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak.