Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményvezető:

Somossy Csaba Miklós

Cím:

2890 Tata Fazekas utca 47.

Telefon:

+36-34-381-609

Email:

mennerzenede@gmail.com

Adószám:

15835516-2-11

Fenntartó:

Tatabányai Tankerület Központ
Menner Bernát AMI

Az iskola közel 50 esztendeje áll a tatai és a kistérségben élő  fiatalok szolgálatában. Alapfokú művészeti iskolaként fő feladatuk,  hogy megalapozzák tanulóikban a művészi kifejezőkészséget, illetve  felkészítsék, előkészítsék őket a szakirányú továbbtanulásra.

Alapvető céljuk az, hogy a művészetoktatás sajátos eszközeivel, az  általános iskolákban tanultakon túl, a hangszeres és képzőművészeti  tárgyakon keresztül járuljanak hozzá növendékeik érzelmi és esztétikai  neveléséhez, így segítve őket egy sokoldalú, zeneileg is művelt, érett,  kreatív személyiséggé válni. Folyamatosan arra törekszenek, hogy minden  tanulójuk jusson el az értelmi és erkölcsi fejlődésben a lehetőségeinek  az optimumáig. Ehhez biztosítja az iskola azt a teret, ahol a gyermekek  elkötelezett pedagógusaik segítségével felfedezhetik önmagukat, fejleszthetik képességeiket.

Jelenleg két zeneművészeti ágon, a képző- és a zeneművészet területén  kínálnak képzéseket. Az általuk oktatott hangszerek listája szinte a  teljes klasszikus zenei hangszerkínálatot lefedi. Nagy hangsúlyt  fektetnek a társas zenélésre. Ennek jegyében 9 állandó hangszeres  együttes működik intézményükben. Emellett kiemelten támogatják a  kamarazenei csoportok működését is.

Jelenleg a Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működnek. 31  pedagógus álláshelyen 41 pedagógus dolgozik tanulóik oktatásáért. Az  ideális oktatási környezet kialakításában és fenntartásában 1  iskolatitkár, és 4 technikai dolgozó van a segítségükre.

 

Letölthető dokumentumok