Nevelési tanácsadás

Tagintézmény - vezető:

Skoflek Katalin (gyógypedagógus)

Tagintézmény - vezető helyettes:

Juhászné Réti Angelika

Szakszolgálati titkár:

Séra Anita

Cím:

2890 Tata, Bartók Béla út 7/a.

Cím:

2890 Tata, Váralja utca 6.

Telefon:

+36-34-384-899

Telefon:

+36-34-308-085

E-mail:

ped.szakszolgalat.tata@gmail.com

Ügyintézés:

H – Cs: 8:30 – 15:30
P: 8:30 – 13:30

Tatai Tagintézmény által ellátott települések:

Baj; Dunaalmás; Kocs; Naszály; Neszmély; Szomód (Dunaszentmiklós); Tardos; Vértestolna

 

Fenntartó:

Tatabányai Tankerületi Központ

Címe:

2800 Tatabánya, Győri út 29.

E-mail címe:

tatabanya@kk.gov.hu

Telefonszáma:

+36-34-795-227

Ellátott feladatok:

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Logopédiai ellátás

Konduktív pedagógiai ellátás

Gyógytestnevelés

Komárom-Esztergom megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tatai Tagintézménye

Milyen problémákkal fordulhatnak hozzánk a pedagógusok és a családok?

Magatartási zavarokkal küzd a gyermek, amik megnehezítik a beilleszkedését óvodai csoportjába vagy iskolai közösségébe – ezáltal pl. agresszívvá, szétszórttá, visszahúzódóvá, vagy szorongóvá válik.

Tanulási, illetve képességbeli zavarokat tapasztalnak a szülők, pedagógusok – fejletlen a nagy mozgása, kézügyessége, olvasási, írási és számolási készsége, vagy a figyelmét nehezen tudja összpontosítani, jó képességű, mégsem annak megfelelően, vagy egyenetlenül teljesít.

Pszichés, ill. pszichoszomatikus problémák észlelése esetén.

Viselkedés változások, szorongások, dühkitörések, túlzott érzékenység, agresszív megnyilvánulások, izomrángások /tic/, beszédritmus zavarok /dadogás, hadarás/, stb fordulnak elő, vagy olyan testi tünetektől szenved a gyermek, melyek mögött lelki okokat             feltételezhetünk, pl.: fejfájás, hasfájás, hányás, alvászavar, táplálkozási és szobatisztasági problémák.

Amikor a szülőknek segítségre támogatásra van szükségük a gyermek nevelését illető kérdésekben – életkori sajátosságok felismerésében és megoldásában, vagy közösség váltás előtt, testvér-kapcsolatban felmerülő feszültségek esetén, válás esetén, egyéb krízis felmerülésekor.

A közoktatási intézmények – óvoda, iskola – kérnek segítséget pl. nevelőtestületi értekezleten, órai megfigyelésen, ill. az óvoda, ill. az iskola munkáját közvetlenül segítő módszerek alkalmazásához.

 

Logopédiai ellátást az intézményekben a törvényeknek megfelelő módon végzett szűrővizsgálat eredménye alapján biztosítunk. Korai fejlesztésre akkor van szükség, ha a gyerek egy vagy több fejlődési területen elmarad az életkorának megfelelő szinttől: ez lehet a mozgásfejlődés, az értelmi fejlődés, a hallás- és látásfejlődés, a beszéd és nyelvi fejlődés, a szociális-, érzelmi fejlődés vagy a viselkedés.

Hogyan kereshetik fel a szakszolgálatot?

A gyermekek és szüleik a következő módokon juthatnak el a szakemberekhez:
Közvetlenül tőlük kéri a segítséget a család /írásban lehet jelentkezni az intézménynél, a problémának megfelelő jelentkezési lapon/
Óvodai vagy iskolai javaslatra történik a jelentkezés írásban (hivatalos nyomtatványon), a szülő beleegyező aláírásával
Orvosi beutalás formájában.

Hogyan segíthetnek?

A szakszolgálat munkatársai szakrendelés keretében – a gyerek életkori sajátosságait figyelembevevő, barátságos környezetben – foglalkoznak a gyerekekkel és szüleikkel.

A szakszolgálatban történő ellátás ingyenes.

A szakszolgálat munkatársai a szülővel történő első találkozáskor megbeszélik a nehézséget jelentő problémákat, valamint felveszik az anamnesztikus adatokat.

A problémától függően megbeszélik a pszichológiai, a pedagógiai vizsgálatok jellegét és módját, a gyermekkel való találkozás formáját, a foglalkozásokra való megfelelő, pozitív irányú felkészítését.

A vezető okok és problémák, valamint a tünet jellege, a gyerek motiváltsága alapján pszichológiai jellegű foglalkozásokat szerveznek a szimptómák, a tünetek enyhítésére, megszüntetésére. Ez lehet egyéni, illetve csoportos foglalkozás – pl. játékterápia, családterápia, mediáció.

A szakszolgálat keretein belül történhet egyéni és kiscsoportos pedagógiai fejlesztés, ill. tehetség gondozás is.

Szükség esetén a szakszolgálat munkatársa- a szülővel történő megbeszélés után – jelzéssel él külső – a problémát esetleg hatékonyabban kezelni tudó – intézmények felé /egészségügyi intézmény, családgondozó hálózat/.

A szakszolgálat folyamatosan kapcsolatot tart a körzetébe tartozó közoktatási intézmények munkatársaival, az odajáró gyerekekkel, szüleikkel. Óvoda-, ill. iskolapszichológusként, fejlesztő-, ill. gyógypedagógusként a szülői engedély beszerzése után megfigyeléseket, egyéni vizsgálatokat, fejlesztéseket, korrekciós foglalkozásokat végezhet el az óvodások és iskolások körében.

A szakszolgálatban zajló munka komplex jellegéből adódik, hogy a tevékenységek csak team-munkában folytatható. A többféle végzettségű szakember kiegészítheti egymás tudását, meglátásait, a különböző szakterületekről érkező tapasztalatok többlettel segíthetik a pontos megoldások megtalálását a gyerekek, családok érdekében.

Logopédiai szűrés, vizsgálat, tanácsadás és fejlesztés

A törvényi előírásoknak megfelelően a 3 és 5 éves gyermekek szűrése az óvodákon keresztül zajlik. A 3 éves gyermekek vizsgálatának célja a nyelvi késés, az akadályozott beszédfejlődés kiszűrése. Ebben az életkorban az anyanyelvi fejlesztés elsősorban a szülő bevonásával történik, tanácsadás formájában. A nem beszélő gyermekek kiscsoportos beszédindító foglalkozásokon vehetnek részt.

Az 5. életévet betöltött gyermekeket a hanghibák, az anyanyelvi fejlettség és az olvasás- és íráskészültség területén mérjük. A célunk az, hogy az iskolába lépéskor a gyermekeknél kialakuljon a tiszta artikuláció, megfelelő anyanyelvi képességek és helyes író-rajzoló mozgások. A gyermekek ellátása Tatán ambulánsan, a környező településeken az óvodákban történik, kiscsoportos formában.

Az iskoláskorú gyermekek ellátására szülői jelentkezés alapján van lehetőség. Jelentkezési lap személyesen a Logopédián kérhető (Tata, Bartók Béla út 7/A), vagy a honlapról letölthető. (www.kempsztata.webnode.hu)

Elérhetőség:    telefonszám: + 36/30-241-5869

E-mail: tatailog@gmail.com

A szakszolgálat pszichológusai szakértői bizottsági tevékenység, illetve nevelési tanácsadás keretében segítik a hozzájuk forduló pedagógusokat és szülőket, a gyerekekkel, serdülőkkel kapcsolatos nehézségek megoldásában. Mindez történhet vizsgálat, tanácsadás és terápiás megsegítés során. A kisebb-nagyobb nehézségek megjelenhetnek például a testi-, lelki egészség, magatartás, teljesítmény, érzelmi állapotok, terhelhetőség, motiváció területein. A problémákkal a szülők jelentkezhetnek és konzultáció után velük közösen döntenek a további ellátás lehetőségeiről.

Korai fejlesztés

Korai fejlesztésre akkor van szükség, ha a gyerek egy vagy több fejlődési területen elmarad az életkorának megfelelő szinttől: ez lehet a mozgásfejlődés, az értelmi fejlődés, a hallás- és látásfejlődés, a beszéd és nyelvi fejlődés, a szociális-, érzelmi fejlődés vagy a viselkedés.

Ne hagyjuk figyelmen kívül a segítő szándékú szakemberek megfigyeléseit. Bátran jelentkezzenek a szakszolgálatunknál, vegyék igénybe a korai fejlesztés adta lehetőségeket. Szülői jelentkezés alapján, a bölcsődei kisgyermek nevelő javaslatára, valamint a védőnőn, a gyermekorvoson, a szülészeti szakdolgozókon, a szakorvosokon, a PIC centrumok szakemberein keresztül is várjuk jelentkezésüket. Telefonos időpontegyeztetéssel kerül sor az első találkozásra.

Ha már előzetesen szakértői véleménnyel rendelkeznek ill. szakorvosi zárójelentések is a rendelkezésükre állnak, akkor azt hozzák magukkal az első foglalkozásra. ( A GDPR-nek megfelelően kezeljük az adatokat).

Szakembereik a hátrányok leküzdésére egy tervszerűen felépített fejlesztő programot állítanak össze, amely magában foglalja a családnak nyújtandó segítséget is. A programban szerepel gyógypedagógia fejlesztés, tanácsadás és terápiás szolgáltatás is. Ezek összeállításakor minden esetben figyelembe veszik a gyerek állapotát és a család körülményeit.

Kiegészítő terápiákat, vizsgálatokat javasolnak. Segédeszköz beszerzését segítik.

A későbbiekben a bölcsődei, óvodai, iskolai integrációban is tanácsot adnak, ha szükséges.

Minél korábbi életkorban kezdik meg a segítségnyújtást, annál nagyobb a fejlődés sikerének lehetősége.

Szeretettel várják a jelentkezőket!