Bursa Hungarica Ösztöndíj

Tata Város Önkormányzata 2010 óta minden évben csatlakozik a szociális alapú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatához. Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Az „A” típusú pályázatra (részletes felhívás mellékelve) azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra (részletes felhívás mellékelve) azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Pályázatot nyújthatnak be azok, akiknek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 100 000 Ft-ot.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 16-os szobájába kell benyújtani Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási ügyintéző részére.

A beérkezett pályázatokat a települési önkormányzat bírálja el.

Letölthető dokumentumok