Öveges József Tanulmányi Ösztöndíj

Tata Város Önkormányzat képviselő-testülete 2011-ben alkotta meg a tanulmányi ösztöndíjakról és adományozásuk rendjéről szóló rendeletét. Ennek keretében rendelkezett az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjról is.

Az ösztöndíj olyan tatai állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos, felsőoktatásban alapképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy mesterképzésben tanuló hallgatónak adományozható, aki a díj odaítélését megelőző tanév mindkét félévében 4,0-nál magasabb tanulmányi átlagot ért el és még legalább egy tanéve van hátra a tanulmányai befejezéséig.

A pályázatnak tartalmaznia kell a díjra pályázó személy nevét, lakcímét, a felsőoktatási intézmény nevét, hallgatói jogviszony, valamint az előző két félév tanulmányi eredményének hitelesített igazolását. Tanulmányi eredmény alatt a Neptun rendszerben feltüntetett, kreditpontok alapján számított átlag értendő. A pályázatnak ki kell térnie a pályázó Tatához való kötődésére, arra, hogy tanulmányainak folytatása és elvégzése miként kapcsolódik városunkhoz, valamint az általa választani kívánt szakdolgozati téma kifejtésére maximum két oldal terjedelemben, amennyiben az összefügg Tatával.

Az ösztöndíjat évente maximum 10 hallgatónak lehet odaítélni: 5 hallgatónak, akik a humán tudományterületen és 5 hallgatónak, akik a természettudomány-műszaki szakterületen tanulnak. A díj odaítéléséről a mindenkori oktatási feladatokkal foglalkozó bizottság javaslatának figyelembe vételével Tata város polgármestere dönt.

A díjat Tata város polgármestere adja át minden év októberében. A díj az odaítélést tanúsító díszoklevélből és egy tanév 10 hónapjára szóló ösztöndíjból áll.

 

Letölthető dokumentumok