Magyar Máltai Szeretetszolgálat – Csilla von Boeselager Gondviselés Háza Támogató Szolgálat és Idősek Napközi Otthona

Cím:

2890 Tata, Vasút út 64.

Telefonszám:

+36-34-383-478

Honlap:

Az Idősek Napköziotthona nappali ellátást biztosít, jellemzően idős, nyugdíjas embereket fogad, akik otthonukban élnek, de egészségi állapotuk és az idősekre gyakran jellemző magány miatt szociális gondozó segítségére, társaságára szorulnak. Az intézmény valódi közösségi térként funkcionál. Szolgáltatásaik köre változatos és a vonatkozó jogszabályok által előírtaknál sokkal szélesebb körű. Rendelkeznek a közösségi együttlétre és pihenésre, valamint személyi tisztálkodásra és személyes ruházat tisztítására és étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására is alkalmas helyiségekkel, sajtótermékeket, tömegkommunikációs eszközöket, könyveket, társasjátékokat és változatos programokat biztosítanak tagjaik számára, akiknek az egészségi állapot változásait is figyelemmel követik, rendszeresen tornáznak és jógáznak együtt, valamint egészségügyi előadásokat szerveznek részükre háziorvosok, szakorvosok, gyógyszerészek, dietetikusok, gyógytornászok közreműködésével. Emellett igény szerint biztosítják a lelki élet mindennapi gyakorlását, lelki vezető rendszeres jelenléte biztosított. Az intézménybe való bejutást a mozgásában már nehezített tagoknak a támogató szolgálat autójával biztosítják. Több, mint 30 fő ellátásáról gondoskodnak.

Támogató Szolgálatuk Tata városában élő súlyosan fogyatékos személyeket, illetve tartósan beteg gyermekeket lát el. Ellátotti körükbe tartoznak még az Új úti speciális iskola ideiglenes tatai lakóhellyel rendelkező bentlakásos autista gyermekei, akiket a korábbi évek hagyománya alapján fejlesztő foglalkozásokra visznek, valamint a Vakok Állami Intézete Rehabilitációs Telephelyének vakok személyi járadékában részesülő lakói, akiket általában orvosi vizsgálatokra szállítanak. Több, mint 40 fő ellátásáról gondoskodnak, ellátottjaik fele önellátásra egyáltalán nem képes.

Letölthető dokumentumok