Idősek klubja

A nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 18. életévüket betöltött személyek napközbeni gondozását látja el.

Feladata az ellátást igénybe vevőknek a szociális, mentális, egészségi állapotuknak megfelelő napi életritmus biztosítása.

A helyi igényeknek megfelelően közösségi programokat szervez és helyet ad önszerveződő csoportoknak, programoknak. A klubszolgáltatás nyitott, az ellátottak köre és a lakosság egyaránt elérheti.

A Szociális Alapellátó Intézmény igény esetén segítséget nyújt az ellátottak szállításában.

Az idősek klubja igénybevétele önkéntes és az étkezés kivételével térítésmentes.

A klubban 50 fő részére tudják biztosítani a nappali ellátást.