Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik. Az ellátás az év 365 napján elérhető, a nap 24 órájában. A szolgáltatás a saját otthonukban élő emberek távfelügyeletét oldja meg. A rászoruló egy gomb megnyomásával jelzi a távfelügyeleti állomásnak (diszpécserközpont) az esetleges veszélyhelyzetet. Ezt vagy a készülék billentyűzetén, vagy egy, a nyakba akasztható segélyhívó gomb megnyomásával teheti meg. A diszpécserközpont segélyhívás esetén – a segítséget kérő nevének, címének és az egyéb rendelkezésre álló információknak a közlésével – értesíti a készenlétben levő gondozót. A gondozónak 30 percen belül kell az ellátott lakásán megjelennie, majd dönteni a szükséges ellátásról.

Ezek a következők lehetnek: egészségügyi, szociális, házi- vagy ügyeletes orvos vagy mentő hívása, beszélgetés, megnyugtatás, krízishelyzetek megoldása, higiénés szükséglet ellátása, ápolás, gyógyszerbeadás, gondozási tevékenység, egyéb intézkedés.

2022-től megújított rendszerben működik az ellátás, amely korszerűbb, kényelmesebb, üzembiztosabb és biztonságosabb szolgáltatás nyújtását teszi lehetővé. A segélyhívó készülék mindössze gyufásdoboz méretű, 35 g súlyú. A nagyméretű SOS gomb megnyomásával közvetlen kapcsolat jön létre a diszpécserközpont ügyeletes munkatársával. Az eszköz ekkor úgy működik, mint egy kihangosított mobiltelefon. A segélyhívó arra is alkalmas, hogy az ellátott ezen keresztül lépjen kapcsolatba a hozzátartozókkal és ne mobiltelefonon, hanem ezen keresztül beszélgessenek. Fontos biztonsági jellemzője a készüléknek, hogy a beépített elesés érzékelő az SOS gomb megnyomása nélkül is riasztást küld a központba, ha zuhanást észlel, így pl. eszméletvesztés estén is segítséget jelent, életet menthet. A vízálló készülék a mobiltelefonokhoz hasonlóan GSM/GPRS rendszert használ, arra is alkalmas például, hogy jelzést küldjön a diszpécsernek, ha az ellátott elhagyja az előzetesen meghatározott területet, így megakadályozhatja a demenseknél előforduló elkóborlást, eltévedést.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

A kérelem felvétele után elvégzik a vonatkozó jogszabály előírása szerinti egyszerűsített előgondozást, elkészítik a szükséges iratokat majd ennek eredményeképpen a megállapodás aláírásával, illetve a készülék egyidejű kihelyezésével megkezdődik az ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás krízishelyzetben jelent segítséget a nap 24 órájában. A működési engedélyben 100 db készülék kihelyezése engedélyezett.

A szolgáltatás térítési díj fizetése ellenében vehető igénybe.