Éjjeli menedékhely

Az Éjjeli Menedékhely átmeneti elhelyezést nyújtó szolgáltatás. Az önellátásra és a közösségi élet szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. Lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére éjszakai pihenésre, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, étkezésre, betegek elkülönítésére.

Az Éjjeli Menedékhely átmeneti elhelyezést nyújtó szakosított ellátás, melynek célja a krízisellátáson felül a kliensek rehabilitációjának és reintegrációjának megvalósítása a szociális munka eszközeivel.

Krízishelyzet esetén elsődleges az emberi élet védelme, az életveszély elhárítása, ennek érdekében az ügyeletes intézkedik a kliens biztonságának megszervezése érdekében, értesíti a vezetőt a krízis jellegéről, és a klienst szükség esetén a megfelelő egészségügyi intézménybe juttatja.

2012. június 1-től az Almási utca 43. szám alatti telephelyen integrált intézményként, egy épületben működik az Éjjeli Menedékhely és a Nappali Melegedő.

Az Éjjeli Menedékhelyen a hajléktalan személyek részére biztosítanak:

Szociális, pszichés és jogi tanácsadást heti egy alkalommal a Családsegítő Szolgálat szakemberei segítségével

Csomagmegőrzést az intézmény melléképületében zárható szekrényekben

Elsősegélynyújtást és az egészségügyi ellátások megszervezését

Mentális gondozást heti két alkalommal csoportfoglalkozás keretében, valamint alkalomszerűen szabadidős tevékenységeket (társasjáték, kártyajátékok, sakk, televízió, rádió, folyóiratok)

Munka és lakhatási lehetőségek felkutatásában segítségnyújtást

Ügyintézésbeli segítségnyújtást, iratok pótlásában való közreműködést

Szociális információk nyújtását és tanácsadást

 

A Nappali Melegedő igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének szóbeli kérelmére, indítványára történik.

Az ellátásért az igénybe vevő nem fizet térítési díjat.

A bekerülés feltétele negatív bőr- és tüdőszűrő lelet bemutatása, amit felvételkor, de legkésőbb a felvételre jelentkezés utáni első munkanapon be kell mutatnia az ügyeletesnek.

A felvétel alkalmával kizáró ok az ittas állapot és az antiszociális magatartás.

Engedélyezett férőhelyek száma 25 + 15 (időszakos) fő.