Nappali melegedő

A Nappali Melegedő elsősorban hajléktalan személyek részére nyújt lehetőséget nappali tartózkodásra, 30 koedukált férőhellyel működik. Segítenek a krízishelyzet megoldásában, rehabilitációs munkával támogatják az ellátottak adoptációját.

2012. június 1-től az Almási utca 43. szám alatti telephelyen integrált intézményként, egy épületben működik az Éjjeli Menedékhely és a Nappali melegedő.

A Nappali Melegedőn lehetőséget biztosítanak a hajléktalan személyek részére:

Nappali tartózkodásra

Közösségi együttlétre

Pihenésre

Személyi tisztálkodásra

Étel melegítésére, étkezésre

Szakképzett munkaerővel szociális ügyintézésre

Postacím biztosítására, küldemények átadására

Biztosítanak részükre:

Akadálymentes bejutást, akadálymentes használati lehetőségeket (WC, zuhanyzó)

Szociális, pszichés és jogi tanácsadást heti egy alkalommal a Családsegítő Szolgálat szakemberei segítségével

Csomagmegőrzést az intézmény melléképületében zárható szekrényekben

Elsősegélynyújtást és az egészségügyi ellátások megszervezését, indokolt esetben személyszállítást a Támogató Szolgálattal

Mentális gondozást, csoportfoglalkozást heti egy-két alkalommal

Napi rendszerességgel szabadidős tevékenységeket (társasjáték, kártyajátékok, sakk, televízió, rádió, folyóiratok, internethasználat)

Munka és lakhatási lehetőségek felkutatásában segítségnyújtást

Ügyintézésbeli segítségnyújtást, iratok pótlásában való közreműködést

Szociális információk nyújtását és tanácsadást

Adományok közvetítését (élelmiszer, ruházat, takaró)

 

Az ellátottak részére szakképzett személyzet általi elsősegélynyújtás, valamint heti egy alkalommal háziorvossal való konzultációs lehetőség biztosított (ellátás, tanácsadás), mely ingyenesen vehető igénybe.

A Nappali Melegedő igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének szóbeli kérelmére, indítványára történik.

Az ellátásért az igénybe vevő nem fizet térítési díjat.

A bekerülés feltétele negatív bőr- és tüdőszűrő lelet bemutatása, amit felvételkor, de legkésőbb a felvételre jelentkezés utáni első munkanapon be kell mutatnia az ügyeletesnek.

A felvétel alkalmával kizáró ok az ittas állapot és az antiszociális magatartás.