Az intézményről

Igazgató:

Németh-Zwickl Nikoletta

Székhely:

2890 Tata, Deák Ferenc u. 5.

Telephely:

2890 Tata, Almási u. 43.

Telefon:

+36-34-586-328

E-mail:

szocalap@tata.hu

Az intézmény a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működik, a kistérség tíz településére vonatkozóan látja el a következő szociális alapszolgáltatási és szakellátási feladatokat:

Étkeztetés, csak Tatára és Dunaszentmiklósra kiterjedően, mert az étkeztetést a községi önkormányzatok önállóan látják el;

Házi segítségnyújtás;

Családsegítés;

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;

Közösségi ellátások (pszichiátriai betegek részére);

Támogató szolgáltatás;

Nappali ellátás (fogyatékosok, idősek, hajléktalanok);

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye;

Gyermekjóléti központ és szolgálat;

A hajléktalanellátás kivételével valamennyi szolgáltatást a Deák Ferenc u. 5. szám alatti székhelyen biztosítják, a hajléktalanok nappali melegedője és éjjeli menedékhelye pedig az Almási u. 43. szám alatt található.