Népszámlálás 2022-Feleljünk egymásért!

Október 1-én kezdődött hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.

Kérdőívet kell kitölteni

  • mindenkiről, aki Magyarországon él,
  • azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
  • a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden

  • lakás,
  • lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
  • közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-én fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.

A népszámlálás első szakaszában a kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 19. között lehetett kitölteni, egy erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül. A KSH nyilvántartása szerint 13.744 tatai címről (melybe beletartoznak az egyes intézetek pl.: az idősek otthona férőhelyei is önálló címsorként) 7.122 online kitöltött kérdőív érkezett, ez 51,8 %-os aránynak felel meg. A beküldött online kérdőívek jelentős része a KSH címnyilvántartásától eltérő címelemeket tartalmazott, ezért kb. 1400 kérdőív nem pontosan azonosítható. A számlálóbiztosok e címek esetében a címellenőrzés során a kitöltést igazoló kódot kérni fogják.

Azokat a háztartásokat, amelyek október 19-ig nem éltek az online kitöltés lehetőségével, október 20. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat.

A tatai és a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó dunaalmási, dunaszentmiklósi és neszmélyi népszámlálási feladatokat helyi népszámlálási felelősként dr. Horváth József jegyző irányítja.

A négy településen összesen 58 számlálóbiztos dolgozik az alábbi megoszlásban:

– Dunaalmás: 4 számlálóbiztos, akik közül egy számlálóbiztos intézeti feladatokat lát el,

– Dunaszentmiklós: 2 számlálóbiztos,

– Neszmély: 3 számlálóbiztos,

– Tata: 49 számlálóbiztos, akik közül négy számlálóbiztos kizárólag védett intézeti (pl.:laktanya), két számlálóbiztos kizárólag intézeti feladatokat végez, egy számlálóbiztos írja össze a hajléktalan személyeket és 42 számlálóbiztos dolgozik a város területén.

Minden számlálóbiztosnak saját, névre szóló, egyedi azonosítószámmal rendelkező számlálóbiztosi igazolványa van, amely a személyi azonosságot igazoló fényképes okmánnyal, tehát a személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal együtt érvényes. Amikor a számlálóbiztos becsönget valahová, fel kell mutatnia a számlálóbiztosi igazolványát, az adatszolgáltató pedig kérheti, hogy igazolja magát a személyét azonosító igazolvánnyal is. A számlálóbiztosokat a népszámlálás teljes időszakában működő, a KSH ingyenesen hívható információs telefonszámán (+36-80-080-143) is ellenőrizni lehet.

A számlálóbiztosok tevékenysége két részből áll, egyrészt minden címet, azaz az online kitöltött címeket is kell ellenőrizni, és ha szükséges a címek pontosítását elvégezni. Másrészt azon címeken, ahonnan nem érkezett be kérdőív online, a számlálóbiztosok a lakásokról és az ott lakó személyekről kérdőívet vesznek fel.

Azon adatszolgáltatók, akik sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, a pótösszeírás során november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.

A pótösszeírás Tatán a Kossuth tér 1. szám alatt, a Tatai Közös Önkormányzati hivatalban, Dunaalmáson, Dunaszentmiklóson és Neszmélyen a hivatal kirendeltségein történik.

Amennyiben az adatszolgáltató a pótösszeírási időszakban is elmulasztja az adatszolgáltatást, a fővárosi és a megyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárást indít ellene, és közigazgatási bírsággal is sújthatja az adatszolgáltatás megtagadása miatt. A kiróható bírság nagysága személyenként 200 000 forint is lehet.

Kérjük, segítsék a számlálóbiztosok munkáját, működjenek együtt az címellenőrzések és az adatfelvételek során.

 

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal