PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYES AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ ILLEMHELYEK BÉRBEADÁSÁRA

Tata Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában álló alábbi illemhelyek bérbeadására, üzemeltetésére:

  • Építők parkja nyilvános illemhely
  • Bercsényi utca 1. sz. alatti illemhely
  • Alkotmány utcai nyilvános illemhely
  • Kastély tér 13. sz. alatti nyilvános illemhely
  • Angolparkban a szabadtéri színpad melletti nyilvános illemhely
  • 2 db szaniter konténer (WC és mosdó)

Általános pályázati feltételek, pályázati dokumentáció:

Pályázni csak írásban, magyar nyelven lehet.

A pályázati dokumentáció megvásárlása az érvényes jelentkezés feltétele.

A dokumentáció megvásárlásának feltételei: A részvételi jelentkezéshez dokumentáció került összeállításra, amely 2024. április 4. napjától ügyfélfogadási időben vagy azon kívül előzetes bejelentkezés alapján vásárolható meg. A dokumentáció anyagának díja 5.000.- Ft + ÁFA, mely összeget a hivatal részéről rendelkezésre bocsátott postai csekken vagy átutalás útján az önkormányzat MBH Banknál vezetett 50440016-10016147-es számú számlájára kell megfizetni (átutalás esetén az átutalási bizonylatot a pályázó köteles a pályázati dokumentáció kiváltásakor bemutatni). A dokumentáció átvételének helye a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, 2890 Tata, Kossuth tér 1., Városépítészeti és Vagyongazdálkodási Iroda (II. emelet 203. szoba).

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, azzal, hogy amennyiben pályázat kerül benyújtásra, abban az esetben a pályázatok a benyújtás hónapját követő hónapban a Képviselő-testület ülésén kerülnek elbírálásra. A pályázati kiírás annak a hónapnak az utolsó napjával felfüggesztésre kerül, amely hónapban pályázat érkezett be.

A nyertes ajánlattevővel kötendő bérleti szerződésben az önkormányzat vállalja az Alkotmány utcai nyilvános illemhely felújítását a bérlővel egyeztetett módon és időben saját költségére. Továbbá az önkormányzat a nyertes pályázónak az illemhelyek műszaki fejlesztéséhez egyszeri alkalommal mindösszesen 5.000.000.-Ft értékű támogatást nyújt, melyre a Felek külön megállapodást kötnek a bérleti szerződés aláírását követően.

A pályázattal kapcsolatban további információ dr. Bakos Zsolt Városépítészeti és Vagyongazdálkodási irodavezetőtől (Tel.:34/588-659., e-mail:vagyongazd@tata.hu) vagy Mürkl Levente Környezetvédelmi és Városüzemeltetési irodavezetőtől (Tel.:34/588-644., e-mail: varos@tata.hu ) kérhető.

Adatkezelési tájékoztató nyilvános illemhelyek

Pályázati kiírás