Pályázati felhívás újhegyi területrész hasznosítására

Pályázati felhívás a Tata – Újhegy Benczúr Gyula utca mentén található 15324 hrsz.-ú ingatlanból 5086 m2 területrész, valamint a tatai 15325/1 

hrsz.-ú 3645 m2 térmértékű ingatlan értékesítés útján történő hasznosítására

 

Tata Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában álló Újhegy, Benczúr Gyula utca mentén található 15324 hrsz.-ú ingatlanból 5086 m2 területrész, valamint a tatai 15325/1 hrsz.-ú 3645 m2 térmértékű ingatlan, mindösszesen 8731 m2 területrész értékesítés útján történő hasznosítására.

A vételár minimális mértéke 13.500.-Ft/m2 + ÁFA értéket figyelembe véve 117.868.500- Ft + ÁFA (27%).

Az önkormányzat a fenti területrészeket beépítési kötelezettséggel kívánja értékesíteni. A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződés aláírásától számított 3 (három) éven belül az ingatlanokat beépíti akként,hogy az általa kialakított építési telkeken legalább egy-egy lakóépületet alakít ki.

A pályázó csak az ingatlanok együttesére tud pályázni. Az ingatlanokból területrész(ek) megvételére nem nyújtható be érvényes pályázatot.

 

Általános pályázati feltételek, pályázati dokumentáció:

Pályázni csak írásban, magyar nyelven lehet.

A pályázati dokumentáció megvásárlása az érvényes jelentkezés feltétele.

A dokumentáció megvásárlásának feltételei: A részvételi jelentkezéshez dokumentáció került összeállításra, amely 2024. március 18. napjától ügyfélfogadási időben vagy azon kívül előzetes bejelentkezés alapján vásárolható meg. A dokumentáció anyagának díja 5.000.- Ft + ÁFA, mely összeget a hivatal részéről rendelkezésre bocsátott postai csekken vagy átutalás útján az önkormányzat MBH Banknál vezetett 50440016-10016147 számú számlájára kell megfizetni (átutalás esetén az átutalási bizonylatot pályázó köteles a pályázati dokumentáció kiváltásakor bemutatni). A dokumentáció átvételének helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2890 Tata, Kossuth tér 1., Városépítészeti és Vagyongazdálkodási Iroda (II. emelet 203. szoba).

További információ dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezetőtől kérhető a 34/588-659-es telefonszámon vagy a vagyongazd@tata.hu e-mail címen.

adatkezelési tájékoztató ingatlan értékesítés.docx

Pályázati kiírás