PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tata Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja az alábbi, 53 m2 térmértékű, 2 szoba, konyha, kamra, előszoba, fürdőszoba elrendezésű, összkomfortos (központi fűtés egyedi kazánnal), udvari tárolóval rendelkező, költségelvű bérlakást:

Kossuth tér 8. fsz/3.

A pályázatot csak természetes személyek nyújthatják be.

A pályázat kiírásakor a bérleti díj minimális összege 800,- Ft/m2/hó + rezsi költség + 1.430.- Ft/hó külön szolgáltatási díj (szemétszállítási díj). A bérleti díj minimális összege 2023. január 01-től 1.200,- Ft/m2/hó összegre emelkedik.

A pályázatot formanyomtatványon kell benyújtani, melyet 2022. november 02. napjától 5.000, – Ft + ÁFA, összesen 6.350.- Ft összeg befizetése mellett lehet kiváltani – mely összeg nem kerül visszafizetésre – a részletes pályázati kiírással együtt a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Városépítészeti és Vagyongazdálkodási Irodáján. A befizetéshez szükséges készpénz-átutalási megbízást (csekket) a hivatal bocsátja az ügyfelek rendelkezésére.

Pályázatot csak az nyújthat be, aki kiváltotta a pályázati formanyomtatványt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30. (szerda) 1600 óra

A pályázat benyújtásának helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (Tata, Kossuth tér 1.) II. emelet 206. szoba

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy önkormányzati ingatlanban csak egy kistestű állat tartható szaporulat nélkül.

A pályázat benyújtására csak személyesen van lehetőség!

A lakás megtekintése 2022. november 15. (kedd) 1400 és 1500 óra között lehetséges.

A pályázat elbírálására: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága jogosult.

A benyújtott pályázatokat a benyújtás határidejét követő ülésén bírálja el a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez többek között az, aki:

a meghatározott lakásbérleti díjnál magasabb összegű bérleti díjat fizet, és vállalja továbbá, hogy a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg legalább három havi egyösszegű bérleti díjat fizet meg, melyet a bérleti szerződés lejártát megelőzően lakhat le.

A bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg 200.000.- Ft óvadékot meg kell fizetni.  

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Városépítészeti és Vagyongazdálkodási Iroda

2890 Tata, Kossuth tér 1. II. emelet 206. szoba

Martinkovicsné Nagyfalusi Tímea Tel: 34/588-691

 

Adatkezelési tájékoztató költségelvű bérlakás pályázathoz.docx