Rendkívüli ülésen rendelték el a helyi népszavazást a képviselők

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott május 9-én a Városháza dísztermében, ahol négy napirendi pontról szavaztak.

Az ülésen két napirendi pont is foglalkozott a népszavazással, az egyik a kezdeményezés bejelentéséről a másik pedig a helyi népszavazás elrendeléséről és költségvetésének meghatározásáról szólt. Ezzel kapcsolatban Michl József polgármester sajtótájékoztatóján elmondta: – 2020-ban több kezdeményezés is elindult arra vonatkozóan, hogy az Öreg-tó partján lévő, 1841-es helyrajzi számú ingatlan jövőbeni sorsával kapcsolatosan a különböző fórumok, egyeztetések, beszélgetések után döntés születhessen.  Többen – képviselők is – kezdeményeztek népszavazást ebben a témában, 12 kérdésben, melyekből 3 maradt, s végül Szalay Ildikó kezdeményezésére összegyűltek az aláírások. Az aláírásokat a Helyi Választási Iroda megvizsgálta, a Helyi Választási Bizottság ezt jóváhagyta, majd értesített arról, hogy a népszavazást a képviselő-testületnek el kell rendelnie. Május 9-én a népszavazási kezdeményezést bejelentettem a képviselő-testületnek, a testület pedig elrendelte a helyi népszavazást, illetve döntésével biztosította annak mintegy 15 millió forintos költségvetését is.

A népszavazást a képviselő-testület a következő három kérdésben rendelte el:

    -Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya) ingatlannal szomszédos telkeken gépjármű-közlekedésre alkalmas út ne épüljön, és az ott már meglévő utat se lehessen kiszélesíteni?

    -Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya) ingatlanra vonatkozóan a város településképi rendelete (29/2018. (XII.20.)) és helyi építési szabályzata (38/2005. (XII.6.)) a 2020. február 28-án hatályos állapotában maradjon?

    -Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata Város Önkormányzata ne köthessen településfejlesztési szerződést a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Területén létesülő beruházáshoz kapcsolódóan, megőrizve ezzel a terület természeti és épített értékeit?

Tata polgármestere tájékoztatott arról, hogy a május 9-én meghozott döntést egy 15 napos jogorvoslati határidő követi, majd abban az esetben, ha a 15 nap alatt senki nem támadja meg a döntést, a Helyi Választási Bizottság kitűzi a helyi népszavazás pontos dátumát, a következő 50. és 70. nap között. Ekkor indulhat majd meg a kampány, és a népszavazás előkészítése.

A rendkívüli ülésen a képviselők szavaztak változtatási tilalom elrendeléséről is, mely a készülőben lévő Helyi Építési Szabályzathoz kapcsolódik. Az egyeztetéseket követően a szabályzat számos pontját át kell dolgozni, ezért a város bizonyos területein telekalakítási, illetve építkezési tilalmat vezetnek be az új szabályzat elfogadásáig azért, hogy a megújult szabályzatban szereplő változtatások ne hozzák majd nehéz helyzetbe akár az építkezőket, akár az ingatlanvásárlókat. Emellett a képviselők a Városházán döntöttek arról is, hogy az Újhegyből lefolyó csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatorna megépítését szolgáló projekt meglévő költségvetését további 70 millió forinttal kiegészítik.