Sváb bál Gerlingenben

Két év kihagyást követően az idei évben, május 7-én szombaton került megrendezésre Gerlingenben a 65. Bundesschwabenball, vagyis a Magyarországról elüldözött magyarországi németek „szövetségi svábbálja”. Az eseményen Tata városa is képviseltette magát egy kisebb delegációval, melyet Michl József polgármester vezetett.

Maga Gerlingen város is azok közé a németországi települések közé tartozik, ahol a második világháborút követő kitelepítés, kiűzetés következtében több család talált új hazát. A település közösségi életének alakulásában és fejlődésében nagy szerep jutott a későbbiekben ezeknek az embereknek is, hiszen a Magyarországról hozott kulturális vonásokkal gazdagították a vidék fejlődését. Gerlingen immáron több évtizede ad otthont, és szervezi meg a Magyarországról Származó Németek Szövetsége (LDU) támogatásával a svábbált, ami a közösség számára minden alkalommal kiemelkedő pont a számos esemény között az identitás, a kultúraőrzés és megélés terén.

Fontos, hogy ezeknek jelentőségét maga a nemzetiségi közösség is érzi és tenni képes azért, hogy mindezek ápolása élő szokásként maradjon meg a mindennapi életben. A résztvevők száma és összetétele tükrözte, hogy az utánpótlás a fiatalok bevonásával biztosított. Jól érződött a lelkesedés, melyet többek között az okozott, hogy az elmúlt időszakban nélkülözni kényszerültünk a személyes találkozásokat biztosító rendezvényeket. A kimaradással változások is következtek; a 65. Bundesschwabenball-on már Dirk Oestringer, Gerlingen 2020-ban megválasztott polgármestere köszöntötte a vendégeket. Díszvendégként Thomas Strobl, Baden-Württemberg tartomány belügyekért, digitalizációért és migrációért felelős minisztere, és a kiűzöttek és későn áttelepültek biztosa volt jelen, aki ünnepi beszédében párhuzamot vont a jelenleg is zajló háborús helyzet és következményei, és a második világháború után Németországba áttelepülő és új hazát találók között, kiemelve azt, hogy saját identitásukat nem adták fel, s továbbiakban is a saját szokások ápolására ösztönözte és kérte a közösséget.

A bál kezdetén a saját településükre jellemző viseletébe öltözött előadók a Prinz Eugen induló dallamaira vonultak fel, a 65. bált Joschi Ament, az LDU szövetségi elnöke nyitotta meg. Köszöntő beszédet mondott még Dr. Izsák András, a Stuttgarti Főkonzulátus főkonzulja. Az este folyamán került átadásra az LDU által adományozható legrangosabb kitüntetés, a Jakob Bleyer medál arany fokozata, melyet ebben az évben Dr. Friedrich A. Zimmermann, az LDU tiszteletbeli szövetségi elnöke, és posztumusz Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018-ban elhunyt elnöke kapott meg.

Tata és Gerlingen testvérvárosi kapcsolata egészen 1987-ig nyúlik vissza. Michl József polgármester köszöntő beszédében elmondta, hogy a német nemzetiségi és testvérvárosi kapcsolatok ápolása és minél szorosabbra fűzése miatt ebben az évben is örömmel fogadtuk a meghívást, tudatában annak, hogy a pandémiás időszak miatt még többet kell munkálkodni ahhoz, hogy Gerlingennel hasonlóan jól működő és kölcsönösen eredményes kapcsolatokat ápolhassunk, mint azelőtt. Ezért is érkezik Tatára egy gerlingeni és LDU delegáltakból álló csoport május közepén. Michl József köszöntőjét a következő gondolattal zárta: „Szép hagyomány itt Önöknél, hogy életben tartják azt a tudást és emlékezetet, amellyel őseikre emlékeznek. Amely emlékezet erőt ad a mindennapokhoz, hiszen az aki, és akinek az ősei annyi mindent megéltek és túléltek, azok a mai napok nagy-nagy nehézségeivel is képesek megküzdeni.”

A 65. Bundesschwabenball-on számos kultúrcsoport, zenészek és kórus vett részt, mindegyikük saját településükre, saját hagyományaikból táplálkozó népviseletbe öltözve, melyek egyedi jellemzőit a rendezvény egy külön blokkjában ismertették. Hazánkból a Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar és Tánccsoport készült előadással, a táncosokat helybeli zenészek kísérték. A báli hangulatról, polkákról és keringőkről az egész este folyamán a városlődi Johann’s Kapelle gondoskodott.

(Szöveg: Stegmayer Máté, fotók: Annette Welfonder).