Széles körű együttműködés áll az „Európa Ifjúsági Fővárosa – Tata 2027” pályázat mögött

Az önkormányzat meghívására látogatott Tatára Nagy-Vargha Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár, aki február 7-én a Piarista Rendházban egy egyeztetésen vett részt az „Európa Ifjúsági Fővárosa -Tata 2027” című pályázattal kapcsolatban.

Tata Város Önkormányzata 2023 novemberében jelentette be, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez és megkezdte egy pályázati anyag előkészítő munkálatait. Az Európa Ifjúsági Fővárosa pályázatot a strasbourgi Európa Tanács mellett működő Európai Ifjúsági Fórum hirdeti meg. A pályázat célja a fiatalok helyi közéleti szerepvállalásának, részvételének ösztönzése és az európai identitás erősítése. A program keretében minden esztendőben lehetőséget kap egy-egy európai város arra, hogy egy éven át bemutassa a fiatalokkal kapcsolatos innovatív ötleteit, projektjeit, tevékenységeit.

A február 7-i találkozón a tatai pályázatot koordináló Rigó Balázs alpolgármester elmondta: – Már évekkel ezelőtt megfogalmazódott a jelentkezés gondolata, amikor a koronavírus járvány után a helyi közösségek és az ifjúsági élet újraépítése jelentette az egyik legnagyobb kihívást. Már akkor azt gondoltuk, hogy ez a pályázat sokak számára hívószót jelenthet, és szívesen csatlakoznának hozzá, ezért az elmúlt években azon dolgoztunk, hogy megteremtsük a pályázaton való indulás alapfeltételeit. Ilyen volt többek között egy városi ifjúsági stratégia megalkotása, a civil szervezetekkel való együttműködés rendszerének megerősítése, és egy önkormányzati ifjúsági referens tevékenysége is.

A pályázati cím, története során eddig több, mint 12 000 esemény megvalósulását tette lehetővé a győztes városok számára, melyek több, mint 14000 önkéntest mozgósítottak és több, mint 80 millió eurót fektettek be az ifjúságba az évek alatt. Michl József, Tata polgármestere a pályázati előkészítő munkával kapcsolatban úgy fogalmazott: – Bármelyik magyar város lehetne Európa Ifjúsági Fővárosa, de az a kérdés, hogy van-e zászlóvivő, aki felvállalja, hogy viszi ezt az ügyet. Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata a közösségfejlesztés, s mivel az elmúlt hetekben kitűnő partnerek csatlakoztak hozzánk, így van esélyünk arra, hogy elnyerjük ezt a lehetőséget, a helyiek, a vármegye és a kormány támogatásával pedig ez egy igazi közösségi munka lesz.

Az Európa Ifjúsági Fővárosa cím első, 2009-es adományozása óta három magyarországi város pályázott. Székesfehérvár 2016-ban, Kecskemét 2018-ban és 2019-ben, Veszprém pedig 2022-ben nyújtotta be a jelentkezését. Közülük Kecskemét 2018-ban, Veszprém pedig a tavalyi esztendőben bekerült a zsűri által kiválasztott öt település közé, amelyek lehetőséget kaptak a második és harmadik fordulóban való részvételre.

Nagy-Vargha Zsófia a Piarista Rendházban elmondta, nagyon fontos számukra, hogy helyben, személyesen tájékozódhassanak a hazai városok jó gyakorlatairól. A fiatalokért felelős helyettes államtitkár kiemelte: – Azt látjuk, hogy vannak különbségek, de vannak zászlóvivők, és Tata közéjük tartozik. Bízunk a pályázat sikerében, azonban bármi is történik, Tata nem veszíthet a projekttel, mert már most sok munka van benne, ami itt helyben közösségeket, értékeket kovácsolt. Ez azért is fontos, mert azt látjuk, hogy a pandémia és a háború következtében kialakult mai helyzetben a fiataloknak nagyobb szüksége van közösségekre, és a közös gondolkodásra, mint korábban bármikor.

Az elmúlt hónapokban már több egyeztetés zajlott a lehetséges együttműködő partnerekkel, civil szervezetekkel, rendezvényszervezőkkel, sportegyesületekkel, a szálláshelyek üzemeltetőivel, de természetesen a program főszereplői a fiatalok, akiknek kiemelt szerepe van már az előkészítő munka során is. A Piarista Rendházban lezajlott találkozón a résztvevők a pályázat részleteiről egyeztettek, Rigó Balázs vezetésével. Városunk alpolgármestere elmondta: – Tata számára külön apropót szolgáltat, hogy 2027-ben éppen 300 éves évfordulója lesz annak, hogy a török kiűzését követően az Esterházy-család birtokába került Tata és környékbeli települések sora, ezzel pedig megkezdődött településünk történetének második aranykora. Hiszünk abban, hogy ez a jubileum alkalmat kínál arra, hogy felidézzük: egy válságos helyzetet, sőt, szinte teljes pusztulást követően is van lehetőség a megújulásra, az építkezésre, egy olyan közösség és hely megformálására, amely évszázadok múltán is életképes. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy ez csak abban az esetben valósulhat meg, ha az ott élők társadalmi helyzettől, kortól, nemtől, vallási, politikai és etnikai hovatartozástól függetlenül felelősséget vállalnak és együttműködnek a közös ügyért, településük jövőjéért. Ezért a pályázatunk gondolatiságát az „Emlékezz! Gondold újra! Kezdd újra!” hármas jelszóval, illetve annak angol megfelelőjével foglaltuk össze: „REmember! REthink! REstart!”. Ehhez kapcsoltuk a fiatalok megszólítását célzó felhívásunkat is: „Válj a részesévé! Gondolkodj! Kezdd el!”, azaz „GET involved! GET to thinking! GET started!”. Ezek köré a gondolatok köré kívánjuk felépíteni programunkat, melynek fontos részét képezi a lokális identitás megerősítése, a helyi fiatalok minél szélesebb körű bevonása a településünk jelenével és jövőjével kapcsolatos ügyekbe és az azokról szóló döntések alakításába, a fiatalok önismereti, önértékelési és önfejlesztési készségeinek javítása, az esélyegyenlőség biztosítása, az önkéntesség erősítése, valamint új, alulról jövő kezdeményezések felkutatása és elindítása.

A pályázat első fordulójában egy előzetes koncepciós tervet kell benyújtani február közepéig, majd ezt követően március második felében hozzák nyilvánosságra azon települések neveit, melyek továbbjutottak.