Tájékoztatás lakossági barnakőszén igényfelmérésről

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Belügyminisztérium felkérte az önkormányzatokat a lakossági barnakőszén igényfelmérésére.

Lakossági igénybejelentés feltételei:

– egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás.

– egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

– háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.

Az igényeket jelen tájékoztató mellékletét képező bejelentési nyomtatványon kell benyújtani személyesen, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján (fsz. 1-2. iroda), vagy postai úton, vagy az epapir.gov.hu rendszeren keresztül. Az utóbbi esetben a címzettnél: Tata Város Önkormányzatát kell kiválasztani, a témacsoport esetén az önkormányzati igazgatást, míg az ügytípusnál egyéb ügyeket szükséges kiválasztani, a levél tárgyánál kérjük megjelölni, hogy „bejelentés lakossági barnakőszén igény felméréséhez.” E-mailben a szocialis@tata.hu címre küldhető el a bejelentés. A leadási határidő 2022. szeptember 29.

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Horváth József

jegyző

Adatkezelési tájékoztató – felmérés_barnakőszén-1 Adatkezelési tájékoztató – felmérés_barnakőszén-1.doc Bejelentés lakossági barnakőszén igényfelméréséhez Bejelentés lakossági barnakőszén igényfelméréséhez