Tájékoztatás lomhulladék elhelyezésének lehetőségéről

2023. július 1. napjától az addig megszokott hulladékgazdálkodási közfeladat-ellátás helyett új hulladékgazdálkodási rendszer jött létre. Az önkormányzat lakosságot érintő hulladékgazdálkodási közfeladatai a vonatkozó jogszabály (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) módosításának hatálybalépésével megszűntek. Ennek következtében a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. nem végezhet lomtalanítási tevékenységet sem. Minden lakossági hulladékgazdálkodási tevékenyéget kizárólag a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. láthat el.

A lomhulladék elhelyezésére két lehetőség közül lehet választani:

  1. Házhoz menő lomtalanítás

Tatán a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. megbízásából – a háztartási hulladékszállítást végző – Vertikál Zrt-nél a hulladékgazdálkodási szerződéssel rendelkező ügyfeleinek továbbra is elérhető a házhoz menő lomtalanítási szolgáltatás. Évente egy alkalommal (társasházak esetén társasházanként értendő az évente egy alkalom) az ingatlantulajdonossal egyeztetett módon viszik el a lomhulladékot.

Érdeklődni az ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu e-mail címen,

vagy a következő telefonszámon lehet: 22/576-070.

 2. Hulladékudvarok használata

2023. július 1-ét követően a hulladékgyűjtő udvarok bármelyikében a lakosok magyarországi lakcímkártya, tartózkodási engedély/kártya, hatósági bizonyítvány, regisztrációs igazolás vagy bejelentőlap valamelyikének bemutatását követően tudnak hulladékot leadni.

A hulladékudvarokban lomhulladék, zöldhulladék, elektronikai hulladék, csomagolási hulladékok, személyautó gumi, építési törmelék, olaj és festékszármazékok mennyiségi korlátozással, de ingyenesen leadhatóak.

A hulladékudvarokban leadásra beszállított hulladékot kérjük elkülönítetten csomagolni vagy összekötözni, mert a mérlegelés hulladék fajtánkként történik.

Folyékony hulladék csak lezárt, sérülésmentes göngyölegben adható le.

Tatához a következő hulladékudvarok találhatók a legközelebb:

Az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékudvarok:

  • Tatabánya Búzavirág úti hulladékudvar – 2800 Tatabánya, Búzavirág út Hrsz. 7860/40
  • Tatabánya Dubnik völgyi hulladékudvar – 2800 Tatabánya, Dubnik-völgy Hrsz. 0739/13
  • Nyergesújfalui hulladékudvar – 2536 Nyergesújfalu, Hrsz. 019/11  

Hulladékudvarok nyitva tartása:

hétfőtől – péntekig:    10:00 – 18:00

szombaton:                 8:00 – 16:00

vasárnap és ünnepnapokon zárva.

A Vertikál Zrt. által üzemeltetett hulladékudvar:

  • Oroszlány, Hrsz. 0293/3

Hulladékudvar nyitva tartása:

keddtől – péntekig:     8:30 – 17:30

szombaton:                 8:00 – 16:00

vasárnap – hétfő:       zárva

A tatabányai és nyergesújfalui hulladékudvarok házirendje, térképen való elhelyezkedése, továbbá a leadható hulladékfajták a  http://vvhulladekkezelo.hu/tartalmak/hulladekudvar/  weboldalon megtekinthető. Az oroszlányi hulladékudvarban leadható hulladékok fajtájáról és mennyiségéről, továbbá a hulladékudvar pontos elérhetőségéről a csatolt dokumentumból tájékozódhatnak.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § 39. pontja értelmében a lomhulladék az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

A közszolgáltató (Vertikál Nonprofit Zrt.) minden évben eljuttatja saját tájékoztatóját a tatai háztartásokba. A tájékoztató szerint a „lomhulladék: feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. Nem tartozik a lomtalanítás körébe: gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék, elektromos, elektronikai készülékek, veszélyes hulladékok, gumiabroncs, akkumulátor, festékes doboz, pala, fáradt olaj, kátrányszármazék, heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, üveg, vas, fém hulladék.” Ezek az anyagok a hulladékudvarokban, vagy hulladéklerakókon adhatóak le, a leadás feltételeiről a szolgáltatók elérhetőségein lehet érdeklődni.