Tájékoztatás vadgesztenyefák növényvédelméről

Tájékoztatjuk a tataiakat, hogy a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal alvállalkozó bevonásával végzi a város közterületein a kémiai növényvédelmet. A tevékenységet a 43/2010. FVM rendelet szabályozza. (letölthető itt: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000043.FVM ).

A rendelet szerint ezt a tevékenységet csak 22:00 és 06:00 óra között szabad végezni. A bevont alvállalkozó minden szempontból megfelel a rendeletben támasztott feltételeknek.

Az első tervezett növényvédelmi kezelésre 2022. május 10. és 2022. május 20. között kerül sor a város jelentősebb helyi jelentőségű vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fasoraiban, a növények vadgesztenye aknázómoly (Cameraria ohridella) kártétele, valamint Guignardiás levélfoltosodását (Guignardia aesculi) okozó gombás betegség ellen. A permetezést a kecskeméti Növényvédő és Kártevőirtó Kft. végzi, a felhasználásra kerülő szerek méhekre nem veszélyesek.

A kijuttatott növényvédő szereknek nincs munkaegészségügyi várakozási ideje, de az élelmezési várakozási idő 21 nap zöldség és gyümölcs esetén. A permetezés során esetlegesen a parkoló autókra hulló szer semmilyen kárt nem okoz és könnyen eltávolítható, lemosható.

A munkavégzés következtében kialakuló átmeneti kellemetlenségekért és a permetezéssel járó zajhatásért megértésüket és türelmüket köszönjük. A vadgesztenyék permetezésével kapcsolatban a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Irodája ad további tájékoztatást.