Tájékoztató a Helyi Építési Szabályzat módosításáról

FELHÍVÁS!

Tata Város Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

Tata Város Helyi Építési Szabályzatának
– hibajavítás érdekében történő –
módosítása
elkészült

Az elkészült anyag a honlapon (www.tata.hu), az E-TÉR felületen és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban (Tata, Kossuth tér 1.) félfogadási időben áttanulmányozható.

A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket jelen Felhívás megjelenésétől számított 5 napon belül, 2024. május 1-ig írásban közvetlenül az E-TÉR felületre, vagy a telepulesterv@tata.hu e-mail címre beküldve tehetik meg:

 

Segítő közreműködésüket megköszönve:

 

Michl József
polgármester

/Jelen Felhívás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § (5) bekezdés c) pontja, valamint 69. § (2) bekezdés a) pontja figyelembevételével jelenik meg./