Tájékoztató a településkép védelméről szóló 29/2018. (XII.20) önkormányzati rendelet jogszabály változás miatti módosításáról

Az Országgyűlés 2023. év végén fogadta el az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi CVII. törvényt (a továbbiakban: törvény), melynek 43. §-a módosította a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (továbbiakban: Tk.tv.) 2024. január elsejével.

A módosítás értelmében az önkormányzat a településképi rendeletében nem határozhat szigorúbb előírást az utcabútorok elhelyezése kapcsán, mint amit a Tk. tv. 11/B. § (1) bekezdése, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló rendelet határoz meg. Az új jogszabálynak való megfelelés érdekében Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezte a Településkép védelméről szóló 29/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítását., melyből két előírás törlésre kerül. A módosító rendelet a csatolmányban megtekinthető.

A módosítással kapcsolatos észrevételeket a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése, módosítása során történő helyi partnerségi egyeztetés rendjéről szóló 11/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 3. § (4) bekezdés, valamint az 5. § (1) bekezdés alapján 5 napon belül, 2024. január 29-ig lehet benyújtani papíralapon a Polgármesternek címezve a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére (2890 Tata, Kossuth tér 1.) vagy elektronikus levélben a telepulesterv@tata.hu e-mail címre.
A módosítási eljárás során észrevételt az ÖR 2. §-a alapján az alábbi személyek, szervezetek tehetnek:

• a város közigazgatási területén állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,
• Tata városában működő civil szervezetek,
• azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a településen található, vagy tevékenységük a város településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,
• azon környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek, szervezetek, amelyeknek működése vagy tevékenysége a város közigazgatási területére terjed ki,
• a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
• a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.

 

Csatolt dokumentum:

24_rendelettervezet TKR mod