Tájékoztató adóbejelentési és adófizetési kötelezettségről

Tisztelt adózók!

Az önkormányzati adóhatóság a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 14/2014. (VI.2.) önkormányzati rendelete, valamint Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 10/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete alapján a 2022. évben megkezdett telekadóra és építményadóra vonatkozó nyilvántartás ellenőrzését folytatja.

A Htv. 11. § (1) bekezdése alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. A Htv. 17. §-a alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

A Htv. 12. §, illetve a Htv. 18. §-a alapján mind az építményadó, mind a telekadó esetében az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény, a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2. melléklet II. Fejezet A) 4. pontja értelmében az adózónak az adókötelezettség keletkezését vagy változását követő 15 napon belül kell adatbejelentését teljesíteni. Az Art. 48. § (1) bekezdés alapján az adóhatóság az adót az adózó adatbejelentés alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.

Az önkormányzati adóhatóság az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontja alapján az adatbejelentési kötelezettségének nem teljesítése esetén – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésér

Amennyiben az adatbejelentési kötelezettséget az adózó a felhívás ellenére sem teljesíti, az önkormányzati adóhatóság az Art. 221. § (2) és (3) bekezdése alapján a természetes személy adózót 50 000 Ft, a nem természetes személyt 100 000 Ft mulasztási bírsággal sújtja és 15 napos határidő kitűzésével ismételten felhívja a bejelentési kötelezettség teljesítésére.

Határidőben történő teljesítés esetén a kiszabott bírság mérsékelhető vagy elengedhető. Ezen határidő elmulasztása esetén az adóhatóság a természetes személy adózót 200 000 Ft, a nem természetes személyt 500 000 Ft mulasztási bírsággal sújtja, továbbá 15 napos határidő kitűzésével ismételten felhívja a bevallási kötelezettség teljesítésére.

Kérem, amennyiben még nem tett eleget adóbejelentési és adófizetési kötelezettségének, a nyomtatványt minél előbb küldje be elektronikusan, postai úton vagy személyesen a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, 2890 Tata, Kossuth tér 1. címre! Az adatbejelentési nyomtatványok letölthetők Tata Város honlapjáról.

https://tata.hu/ugyintezes/ugytipusok/adougyek/epitmenyado/

https://tata.hu/ugyintezes/ugytipusok/adougyek/telekado/

 

Tata, 2023. június 8.

Tisztelettel:

dr. Horváth József

jegyző