Tájékoztató az április 3-i országgyűlési választásokról és az országos népszavazásról II.

Áder János köztársasági elnök 2022. április 3. napjára (vasárnapra) tűzte ki az országgyűlési képviselők választását és az országos népszavazást. Az Országgyűlés 199 tagjából 106 képviselőt egyéni választókerületben választanak meg, 93 képviselő listáról szerezhet mandátumot. Tata város a Komárom-Esztergom megyei 01. országgyűlési egyéni választókerületbe tartozik, Tatabánya, Baj, Szárliget és Vértesszőlős településekkel együtt.

Az országgyűlési képviselők választásán a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok egyéni jelöltre és országos listára (párt vagy nemzetiségi listára) szavazhatnak. A Magyarországon elismert nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárok választásuk szerint pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhatnak.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok pártlistára szavazhatnak.

Az országgyűlési választásokkal egy időben kerül megrendezésre az országos népszavazás.

Az országos népszavazáson a választópolgárok a következő négy kérdésben szavazhatnak:

 

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

 

Az országgyűlési képviselők választása és az országos népszavazás közös eljárásban kerül lebonyolításra. A választópolgárok a szavazókörben egyszerre adhatják le szavazataikat mindkét ügyben.

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítést kaptak a Nemzeti Választási Irodától 2022. február 11-ig. Az értesítésben szerepel a szavazókör címe, ahol a választópolgár a szavazatát leadhatja.

A választópolgárok a szavazóköri névjegyzéket megtekinthetik a Helyi Választási Irodában.

Az a választópolgár, aki nem kapott értesítőt, vagy az értesítőjét elvesztette, a Helyi Választási irodától kérheti – a személyazonossága igazolását követően – az értesítő pótlását. Az értesítő bemutatása a szavazóhelyiségben nem feltétele a szavazásnak.

Az a választópolgár, aki az állandó lakcíme szerinti szavazókörben nem tud részt venni a szavazáson, az alábbi módokon tud élni szavazati jogával:

 

Mozgóurnával történő szavazás

Ha a szavazás napján a választópolgár egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt nem tud személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, a szavazást megelőzően mozgóurnát igényelhet a helyi választási irodától, vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.  Közös eljárás esetén a kérelem minden választásra vonatkozik.

 

A mozgóurna iránti kérelmet az alábbiak szerint lehet benyújtani:

– a Helyi Választási Irodához

  • levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) március 30-án (szerda) 16.00 óráig,
  • személyesen, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a választások hivatalos honlapján április 1-én (péntek) 16.00 óráig,
  • április 1-én (péntek) 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a választások hivatalos honlapján április 3-án (vasárnap) 12.00 óráig,

– az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz a szavazás napján, április 3-án (vasárnap), legkésőbb 12.00 óráig

  • meghatalmazott útján,
  • vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.

A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre.

Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen, ha az a szavazókör területén található.

Felhívom a figyelmet, hogy aki mozgóurnát kért és kérelmét nem vonta vissza április 1-én (péntek) 16 óráig, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával tud szavazni a kérelmében megjelölt címen!

 

Az átjelentkezési kérelem

Ha a választópolgár a szavazás napján Magyarországon tartózkodik, de nem Tatán, legkésőbb 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig nyújthat be átjelentkezési kérelmet a Helyi Választási Irodához. Közös eljárás esetén a kérelem minden választásra vonatkozik.

Az átjelentkező választópolgár az átjelentkezési kérelmét

– 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,

– 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja.

Átjelentkező választópolgárok esetén a mozgóurnával történő szavazás a város teljes területére kérhető.

 

Külképviseleti névjegyzék

Ha a választópolgár külföldön tartózkodik a szavazás napján, legkésőbb 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig nyújthat be külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a Helyi Választási Irodához. Közös eljárás esetén a kérelem minden választásra vonatkozik.

 

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár:

– legkésőbb 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig módosíthatja a kérelmét,

– legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

 

A fenti kérelmek benyújtásán túl a választópolgár igénybe vehet akadálymentes szavazóhelyiséget, kérheti a szavazáshoz Braille-írásos sablon biztosítását, megtilthatja személyes adatainak kiadását, valamint dönthet arról, hogy a pártlistára vagy a nemzetiségi listára kíván szavazni.

 

Akadálymentes szavazóhelyiség 

Az a fogyatékossággal élő választópolgár, akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig kérheti, hogy a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe tegye át.

A szavazókör akadálymentességéről az értesítőn található információ.

 

Braille-írásos sablon alkalmazása

A választópolgár 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig benyújtott kérelmére a választási iroda Braille-írással ellátott szavazósablont biztosít a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során.

 

Választópolgár nemzetiségének megjelölése

A választópolgár legkésőbb 2022. március 18-án (péntek) 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepelhet nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.

 

A választópolgár kérelmére a szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiséghez tartozását törölni kell, ha kérelmét visszavonja

– személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig,

– levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig.

 

Adatkiadás megtiltása

A választópolgárnak lehetősége van rá, hogy megtiltsa adatainak kiadását kampánycélra. A kérelemben a választópolgár a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti, az adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatot is tehet.

 

Kérelmek benyújtása

A választópolgár a mozgóurna iránti, az átjelentkezésre, vagy a külképviseleti névjegyzékbe vételre irányuló kérelmét személyesen vagy levélben Tata Város Helyi Választási Irodához (2890 Tata, Kossuth tér 1.) nyújthatja be, illetve a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu honlapon) ügyfélkapus azonosítással, vagy anélkül. A Helyi Választási Iroda minden munkanap 8.00 óra és 16.00 között óra áll a választópolgárok rendelkezésére.

A további kérelmek (akadálymentes szavazóhelyiségbe áthelyezés, Braille-írásos sablon, nemzetiségi névjegyzékbe vétel, valamint az adatok kiadásának megtiltása) a választások kitűzésétől függetlenül benyújthatók.

A kérelmek papír alapú benyújtásához használandó formanyomtatványok rendelkezésre állnak a Helyi Választási Irodában, illetve letölthetők a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról, vagy Tata város honlapjáról (ww.tata.hu, Választás aloldal).

A Helyi Választási Iroda a kérelem elbírálásáról értesíti a választópolgárt, a személyesen megjelentek részére a döntést átadja, a levélben, vagy a választások hivatalos honlapján érkezett kérelmek esetében a döntést megküldi a választópolgár lakcímére, illetve a kérelmező által megadott egyéb értesítési címre (tartózkodási hely, e-mail, fax.)

Amennyiben bármely, a választást érintő egyéb kérdés merül fel, a Tata Város Helyi Választási Iroda (2890 Tata, Kossuth tér 1.) munkatársai hivatali munkaidőben személyesen, vagy az 34/588-663, 34/588-617, 34/588-614 telefonszámokon, a 06-34-587-078-as fax számon, illetve a jegyzoititkarsag@tata.hu e-mail címen készségesen nyújtanak segítséget, illetve tájékozódhatnak a www.valasztas.hu vagy a www.tata.hu honlapokon.

 

Dr. Horváth József
 jegyző,
HVI vezető