TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY – a Tatán megvalósuló víz főnyomóvezeték építéséről

Az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. kiemelt kormányzati beruházás keretében a vármegyét érintően több víz főnyomóvezeték-fejlesztést és -építést valósít meg. Ezen munkák keretében új főnyomóvezeték létesül Tatabánya és Tata között is. Az új vezeték a tatabányai vízaknától juttatja el az ivóvizet Tatára, a Kálvária-dombon lévő központi víztoronyba. Ez a víztorony biztosítja Tatán és a környező településeken az egyenletes ivóvíz ellátást, illetve a meglévő főnyomóvezeték műszaki hibája vagy javítása esetén a havária vízellátást.

A meglévő merev falú, azbeszt csőrendszerű főnyomóvezeték több mint 30 éve került telepítésre, emiatt műszakilag mára elavult. Meghibásodása esetén a víztorony csak 1-2 napig képes ellátni Tata lakosságát ivóvízzel, ezt meghaladóan ivóvíz-korlátozást szükséges bevezetni.

Az új, korszerű műanyag főnyomóvezeték létesítésére az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. a meglévő vezetékkel párhuzamos nyomvonalra kért engedélyt a Tatai Közös Önkormányzati Hivataltól. A műszaki nyomvonal a vezetéket és annak 3 + 3 méteres védősávját jelenti. A vonatkozó jogszabályok alapján a nyomvonalban nem lehet építményt elhelyezni, illetve fásítani. A nyomvonal Tatán a Bánhidai utat (Tata, 0352/3 hrsz. – Környei úti temetőtől a Szent Tamás forrásig), illetve az izraelita temető alatti területet (Tata, 253/11 hrsz. – Fekete út és Kálvária út között) érinti.

Az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. mint beruházó, illetve a kivitelezést végző alvállalkozók benyújtották a szükséges hatósági engedély kérelmeket. Ennek keretében a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tereprendezési, fakivágási és ehhez kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezési eljárást folytatott le. A benyújtott dokumentáció és fatömegbecslési jegyzőkönyvek alapján, valamint a helyszíni bejáráson megállapítottuk, hogy 116 fa található a meglévő, illetve a most kialakuló nyomvonalon, a fent említett, építmény elhelyezését és fásítást tiltó jogszabályok által előírt módon kezelendő területen.

A fák közül 105 darab invazív, magszórásból nőtt gyomfa (23 db akác, 17 db zöldjuhar, 63 db nyugati ostorfa) 11 darab ipari fa (nyár). Ezek alapján a fakivágási engedélyt a VII/221-2/2023. ügyszámon kiadta a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal. Az önkormányzati tulajdonban lévő területeken kitermelt valamennyi faanyag szociális tűzifaként lesz hasznosítva, és a rászorulók között kerül kiosztásra.

A hivatal egyidejűleg fapótlási kötelezettséget is megállapított: a kivitelező köteles 150 darab (kétszer iskolázott, földlabdás) egybibés galagonya fát vagy gömb akácot vagy gömb csepleszmeggyet telepíteni az önkormányzati hivatallal egyeztetett tatai helyszíneken. A fák kivágását a vegetációs időszakot megelőzően 2023. március 31-ig lehet elvégezni, a fapótlást 2023. december 31-ig – 3 éves pótlási és fenntartási kötelezettséggel – kell végrehajtani.

A kivitelező a 35800/5496-22/2022. alt. számon kiadott vízjogi létesítési engedély alapján végzi a kivitelezést.

 

    Dr. Horváth József

    Tata Város Jegyzője