Tata Város Díszpolgára címben részesült Acsainé Dávid Ágnes

Tata Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2023-ban a Tata Város Díszpolgára címet adományozta Acsainé Dávid Ágnesnek, a Tatai Rend-ház Kft. korábbi ügyvezetőjének, pedagógusnak, aki az elismerést augusztus 20-án, a Kossuth téren megrendezett városi ünnepségen vette át.

Acsainé Dávid Ágnes, Tata kulturális és oktatási életében végzett kiemelkedő tevékenységéért, a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ létrehozásában, a tatai felsőoktatás megteremtésében végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként részesült a kitüntetésben.

Acsainé Dávid Ágnes városunk kulturális és közművelődési, oktatási feladatainak ellátását a Tatai Rend-ház Kft. ügyvezetőjeként 2018. augusztusában kezdte meg, de már ezt megelőzően is jelentős szerepet vállalt oktatási, nevelési intézményeink működtetésében, a színvonalas képzési helyszínek kialakításában, valamint a város felsőfokú képzésbe történő bekapcsolásában. A Városkapu Zrt. vezérigazgató-helyetteseként az Eötvös József Gimnázium fenntartói feladatainak ellátásában, majd a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ (KFKK) 2017-es létrehozásában kiemelkedő részt vállalt. Segítségével a volt Piarista Rendházban a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara először csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakot indított, majd a képzési paletta a gyógypedagógus szakkal és szakvizsgára felkészítő pedagógus továbbképzésekkel bővült. Szakmai irányítása alatt a rendház épülete szervesen bekapcsolódott a város oktatási és kulturális életébe, számos felnőttképzésnek, konferenciának, rendezvénynek, projektnek, előadásnak, versenynek, ünnepségnek és kiállításnak biztosítva helyszínt. A felsőoktatási képzés megvalósításában nyújtott szakmai támogatásáért 2020-ban címzetes egyetemi docens kitüntetést vehetett át Sopronban. Az idei évben a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Kari Tanácsa Benedek Elek Pedagógiai Karért-díjat adományozott számára magas színvonalú munkája elismeréséül.

A kitüntetéshez szívből gratulálunk!