Tata Városáért kitüntetés arany fokozatában részesült Zsebőkné Hidvégi Éva

Tata Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2023-ban a Tata Városáért kitüntetés arany fokozatát adományozta Zsebőkné Hidvégi Éva óvodavezetőnek, aki az elismerést augusztus 20-án, a Kossuth téren megrendezett városi ünnepségen vette át.

Zsebőkné Hidvégi Éva óvónő, óvodavezető, az agostyáni óvoda alapításában való tevékeny részvételéért, és több évtizedes kiemelkedő óvodapedagógusi valamint közösségszervező munkásságának elismeréseként részesült a kitüntetésben.

Zsebőkné Hidvégi Éva először a komáromi gyermekvárosban, mint gyermekfelügyelő kezdett el dolgozni, sokat tanult az idősebb kollégáktól, akik ösztönözték arra, hogy óvónő legyen. A Soproni Óvónőképzőben szerzett felsőfokú képesítést. Neki köszönhető, hogy 1999-ben Agostyánban megnyitotta kapuit a Bergengócia Óvoda, ahol óvónőként és óvodavezetőként egészen nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Munkája során mindig igyekezett példaértékű magatartással és odafigyeléssel foglalkozni a gyermekekkel, tudva, hogy szükségük van érzelmi biztonságra, szeretetre, dicséretre. A helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel való szoros együttműködés révén kiemelkedő szerepe van a helyi közösségi élet szervezésében, összetartásában. Számos program, esemény, például gyermektábor, bál, kirándulás aktív szervezője, közreműködője.

Az elismeréshez szívből gratulálunk!