Testületi üléssel és közmeghallgatással zárták az évet a képviselők a Városházán

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 21-én tartotta 2022. évi utolsó ülését a Városháza dísztermében, ahol az ülést követően került sor az éves közmeghallgatásra is.

A napirendi pontok előtt a Tatai Bartók Béla Óvoda gyermekei adták elő ünnepi műsorukat, dalokkal és versekkel köszöntve az ülés résztvevőit, majd a képviselők 14 pontban szavaztak a délelőtt folyamán.

Rendelet-alkotáshoz egy előterjesztés kapcsolódott, az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban. A témáról sajtótájékoztatóján Michl József polgármester elmondta: – A háziorvosi körzeteket illetve az iskolaorvosi körzeteket kellett kicsit alakítani, ehhez szerettük volna igazítani a védőnői körzeteket, azonban egy jelenleg is zajló nagy átalakulás miatt erre valószínűleg nem lesz szükség. Az országgyűlés már tárgyal ugyanis az egészségügyi rendszer átalakításáról, s a védőnői hálózat illetve a háziorvosi ügyeleti ellátás változásairól, a védőnők várhatóan átkerülnek állami fenntartásba, és a mentőkhöz kerülhet az ügyeleti ellátás feladatköre.

Humán témában a Vaszary János Általános Iskolában megvalósított beruházás eredményeiről tartott tájékoztatót a Városházán dr. Takács Ádám, a Tatabányai Tankerületi Központ szakmai vezetője. 2021 tavaszán tartottak először sajtótájékoztatót arról, hogy a Tatabányai Tankerületi Központ sikeres pályázatának köszönhetően jelentős beruházást tudnak megvalósítani az intézményben, egy közel két milliárd forintos iskolafejlesztés keretében. A „Vaszary János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt során először a Jázmin utcai Tagintézmény korszerűsítésére került sor 2020-ban, majd a fejlesztés a Vaszary Iskola székhelyintézményében folytatódott, ahol a kivitelezés magában foglalta a teljes épületet érintő villamos és gépészeti felújítási munkákat, illetve újépítési feladatokat is. Tata polgármestere ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott: – Egy nagyon hosszú munka ér most véget, és hálás köszönet a szülők és a pedagógusok türelméért. Az önkormányzat ugyan nem fenntartója már az intézménynek, de természetesen szoros együttműködésben dolgozunk a tankerülettel, és abban segítettünk a kivitelezés időszakában, hogy az iskola több osztálya is az önkormányzat tulajdonában álló Magyary Zoltán Művelődési Központban tanulhatott, a tél beálltával pedig vissza is költözhettek a megújult iskolába. Elkészült az új ebédlő, a tantermek korszerűbbek lettek, kicserélték a tornaterem padozatát, új tornaterem is épült, és az udvar is nagyon szép lett. Köszönjük a tankerületnek ezt a nagyszabású beruházást, és külön köszönöm Bencsik János országgyűlési képviselőnek, hogy odafigyelt a fejlesztésre, nyomon követte a munkák előrehaladását és ha kellett, kapcsolatrendszerén keresztül, a kormány felé fordulva segítséget nyújtott a projekthez – fogalmazott a városvezető.

Az ülésen sor került a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, ennek nyomán a Közterület-felügyelet a jövőben a Jegyzői Kabinet része lesz, és bővül a feladatellátása is. A napirendek sorába beszámolók készültek a Humán és Ügyrendi, illetve a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 2022. évi munkájának összegzéséről. A gazdasági társaságokhoz kapcsolódó döntések között a képviselő-testület szavazott arról, hogy Heitz Ferencet, a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. élén újabb 1 évre megerősítik az ügyvezetői feladatokban, valamint Szám Nikolettát 5 évre kinevezik a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé, mellette a Városgazda cégvezetői feladatait dr. Szerencsi Richárd látja el a következő időszakban.

Városüzemeltetési témában a képviselők egyeztettek a köztemetők jövőbeni üzemeltetési pályázatának előkészítéséről. Két temető van a város fenntartásában, üzemeltetésében, az egyik a Kocsi úti a másik pedig a Környei úti köztemető. A beadásra kerülő pályázatok elbírálásánál a tervek szerint többek között értékelni fogják majd, hogy melyik jelentkező milyen módon fog részt vállalni a temetők korszerűsítésében, a szükséges felújítási, karbantartási munkákban, illetve a zöldterületek kezelésében, s a pályázati kiírásban szerepelni fog az üzemeltetési feladatok részletes felsorolása is.

December 21-én a Városházán döntés született arról, hogy az önkormányzat pályázatot ír ki a Kossuth tér 12. szám alatti, 15/A/6 hrsz.-ú. kivett lakás megnevezésű, 107 m2 térmértékű, valamint a 15/A/7 hrsz.-ú. kivett tároló megnevezésű, 37 m2 térmértékű műemléki jelentőségű területen elhelyezkedő helyi védett 1 (HE1) besorolású ingatlan értékesítésére. Az ingatlan értékének megállapítására ingatlanforgalmi szakértői vélemény készült, mely az ingatlanok nettó forgalmi értékét 27.000 000,- Ft-ban állapította meg. A részletes pályázati kiírást az érdeklődők várhatóan 2023. január közepétől megtalálják a tata.hu oldalon.

A beszámolók sorában szerepelt többek között egy tájékoztató a Tata testvérvárosi kapcsolatainak keretében 2022-ben lezajlott eseményekről. Az összegzés kiemeli, hogy az év során Tatán 24 kétoldalú testvérvárosi találkozóra került sor, míg testvérvárosainkban összesen 19 ilyen alkalom valósult meg. Tatán 340 vendéget fogadtunk, és 234 tatai jutott el 2022-ben testvérvárosainkba.

A további beszámolók sorában a képviselők tájékoztatást kaptak az Európai Uniós pályázatokról, a kormány által biztosított támogatásokról, a népszámlálás tatai feladatairól valamint az energiaárak növekedésével kapcsolatos aktualitásokról. Utóbbival kapcsolatban sajtótájékoztatóján Michl József polgármester kiemelte: – Takarékossággal és a lehető legjobb beszerzésekkel kezeljük ezt a helyzetet, s jelenleg azt látjuk, hogy novemberben a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal gázfogyasztása 45%-al csökkent az egy évvel korábbihoz képest az átköltöztetéseknek, racionalizálásoknak köszönhetően. Reméljük, hogy a következő évben is komoly megtakarításokat érhetünk majd el.

Michl József tájékoztatott a bezárt tatai kisposták ügyének jelenlegi állásáról is. A Magyar Posta legutóbb azt a javaslatot tette, hogy amennyiben az önkormányzat a teljes üzemeltetési költség felét kifizeti, abban az esetben újra nyitják a két bezárt postából az egyiket, a következő másfél évben. Ez 8-10 millió forintos költséget jelentene a városnak. Az önkormányzat szeretne továbblépni az egyeztetésben oly módon, hogy megvizsgálja, mi kell ahhoz, hogy a kisposták környékén működő vállalkozások – üzletek, gyógyszertár -fantáziát lássanak a postai szolgáltatások elvégzésében.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi utolsó ülését követően közmeghallgatást tartott december 21-én, ugyancsak a Városháza dísztermében. Az eseményt Michl József polgármester nyitotta meg, aki elmondta, régen kialakult az a rend, hogy a városi közmeghallgatást december második felében rendezik, így ez az időpont alkalmat ad arra is, hogy visszatekintsünk a mögöttünk álló esztendőre. A közmeghallgatáson először a képviselő-testület tagjainak beszámolóit hallhatták az érdeklődők, a 2022-ben elvégzett tevékenységükről. Ezt követően Michl József polgármester tartott tájékoztatót a 2023-as városi költségvetés koncepciójáról és várható számairól, majd Kamarás Dorottya főépítész beszélt a Tata teljes közigazgatási területére vonatkozó új Településszerkezeti tervről és Helyi Építési Szabályzatról. A tájékoztatók után a tataiak kérdései, javaslatai következtek. A helyszínen az érdeklődők, illetve az előzőleg, online kérdést beküldők számos témában fogalmaztak meg véleményt, kérdést, többek között olyan témákat érintettek, mint a városüzemeltetés, a tervezett és jelenleg is zajló helyi fejlesztések, valamint a szelektív hulladékgyűjtés. A közmeghallgatást a Tatai Televízió élőben közvetítette, az ott elhangzott éves képviselői beszámolók írásos összefoglalóit az érdeklődők megtalálják a Tatai Városkapu újság 2023 január 12-i, évindító lapszámában.