Tudnivalók az április 3-i országgyűlési választásról és a népszavazásról – 3.

 

Áder János köztársasági elnök 2022. április 3. napjára (vasárnapra) tűzte ki az országgyűlési képviselők választását és az országos népszavazást. Az Országgyűlés 199 tagjából 106 képviselőt egyéni választókerületben választanak meg, 93 képviselő listáról szerezhet mandátumot. Tata város a Komárom-Esztergom megyei 01. országgyűlési egyéni választókerületbe tartozik, Tatabánya, Baj, Szárliget és Vértesszőlős településekkel együtt.

Az országgyűlési képviselők választásán a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok egyéni jelöltre és országos listára (párt vagy nemzetiségi listára) szavazhatnak. A Magyarországon elismert nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárok választásuk szerint pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhatnak. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok pártlistára szavazhatnak.

Az országgyűlési választásokkal egy időben kerül megrendezésre az országos népszavazás. Az országos népszavazáson a választópolgárok a következő négy kérdésben szavazhatnak:

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

 

Az országgyűlési képviselők választása és az országos népszavazás közös eljárásban kerül lebonyolításra. A választópolgárok a szavazókörben egyszerre adhatják le szavazataikat mindkét ügyben.

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítést kaptak a Nemzeti Választási Irodától 2022. február 11-ig. Az értesítésben szerepel a szavazókör címe, ahol a választópolgár a szavazatát leadhatja. Amennyiben a választópolgár az értesítők kiküldését követően új lakcímet létesített, a Helyi Választási Iroda az új lakcímére értesítőt küld, megjelölve benne az új szavazókör címét.

A választópolgárok a szavazóköri névjegyzéket megtekinthetik a Helyi Választási Irodában.

Az a választópolgár, aki nem kapott értesítőt, vagy az értesítőjét elvesztette, a Helyi Választási irodától kérheti – a személyazonossága igazolását követően – az értesítő pótlását. Az értesítő bemutatása a szavazóhelyiségben nem feltétele a szavazásnak.

 

Az a választópolgár, aki az állandó lakcíme szerinti szavazókörben nem tud részt venni a szavazáson, az alábbi módokon tud élni szavazati jogával:

– Ha a választópolgár a szavazás napján Magyarországon tartózkodik, de nem Tatán, legkésőbb 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig nyújthat be átjelentkezési kérelmet a Helyi Választási Irodához.

– Ha a választópolgár külföldön tartózkodik a szavazás napján, legkésőbb 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig nyújthat be külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a Helyi Választási Irodához.

– Ha a szavazás napján a választópolgár egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt nem tud személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, a szavazást megelőzően mozgóurnát igényelhet a helyi választási irodától, vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.

– Az a fogyatékossággal élő választópolgár, akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig kérheti, hogy a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe tegye át.

– A választópolgár 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig benyújtott kérelmére a választási iroda Braille-írással ellátott szavazósablont biztosít a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során.

– Közös eljárás esetén a benyújtott kérelem minden választásra vonatkozik.

– A választópolgár a kérelmét személyesen vagy levélben Tata Város Helyi Választási Irodához (2890 Tata, Kossuth tér 1.) nyújthatja be, illetve a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu honlapon) ügyfélkapus azonosítással, vagy anélkül. A Helyi Választási Iroda minden munkanap 8.00 óra és 16.00 között áll a választópolgárok rendelkezésére.

 

Tata Város Helyi Választási Iroda

 

Az országgyűlési képviselők választásával és az országos népszavazással kapcsolatos feladatokat Tata Város Helyi Választási Irodája látja el a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó négy településen, Tatán, Dunaalmáson, Dunaszentmiklóson és Neszmélyen.

A választópolgárok a településeken a hivatali kirendeltségeket megkeresve kapnak tájékoztatást az egyes helyi választási feladatok ellátásáról.

A Helyi Választási Iroda vezetője a jegyző, dr. Horváth József, általános helyettese az aljegyző, dr. Lantai Éva. A Helyi Választási Iroda tagjai a jegyzőkönyvvezetők, valamint a választás jogi és technikai előkészítését végző köztisztviselők.

A Helyi Választási Iroda már 2021-ben megkezdte a felkészülést, elvégezte a szavazóurnák állapotának az ellenőrzését. A választás kitűzését követően a Helyi Választási Iroda feladatai közé tartozik egyrészt a választópolgárok tájékoztatása és a benyújtott kérelmek kezelése, másrészt a választás előkészítése, melybe beletartozik a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásának előkészítése, a Helyi Választási Iroda tagjainak felkészítése és a technikai előkészületek.

A Helyi Választási Iroda Tatán, Dunaalmáson, Dunaszentmiklóson és Neszmélyen minden munkanap 8.00 óra és 16.00 óra között áll a választópolgárok rendelkezésére. A benyújtott kérelmeket a HVI munkatársai soron kívül dolgozzák fel, a munkanap 16.00 óráig beérkezett kérelmeket a beérkezés napján, a 16.00 órát követően, illetve hétvégén beérkezett kérelmeket a következő munkanap. A kérelmek elbírálásáról a választópolgárok értesítést kapnak a lakcímükre és – ha megjelölték – e-mail címükre, vagy más az általuk megjelölt címre.

A szavazatszámláló bizottsági tagokat a település képviselő-testülete jogosult megválasztani az országgyűlési választást kitűzését követően a választást megelőző 20. napig. Tatán, Dunaalmáson és Neszmélyen megtörtént a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása, Dunaszentmiklós községben (mivel egy szavazókörös település) szavazatszámláló bizottságot nem kellett választani, ott a helyi választási bizottság látja el a feladatot. A tagok oktatását a Helyi Választási Iroda szervezi meg. A tagoknak a munkájuk megkezdését megelőzően esküt kell tenni a polgármester előtt.

A Helyi Választási Iroda készíti elő a választásra a szavazóhelyiségeket, ennek keretében a nem önkormányzati tulajdonú/használatú szavazóhelyiségek tulajdonosaival/használóival előzetesen tisztázta a szavazóhelyiség 2022. április 3-i használatát. A szavazóhelyiségek tekintetében egy jelentős változás lesz, a 022. szavazókör helyszíne megváltozott, a szavazókör új címe Tata, Szélkút u. 1-3., Szélkút utcai Közösségi Ház (a korábbi helyiség a TANÉP Kft. Agostyáni utcai épülete volt). Az értesítés már a szavazóhelyiség új címét tartalmazza.

A Helyi Választási Iroda a Nemzeti Választási Iroda utasításainak megfelelően készíti fel a tagjait, vesz részt az országos informatikai és igazgatási próbákon. A próbákat a Helyi Választási Iroda tagjai sikeresen teljesítették.

Amennyiben bármely, a választást érintő kérdés merül fel, a Tata Város Helyi Választási Iroda (2890 Tata, Kossuth tér 1.) munkatársai hivatali munkaidőben személyesen, vagy az 34/588-663, 34/588-637, 34/588-614 telefonszámokon, a 06-34-587-078-as fax számon, illetve a jegyzoititkarsag@tata.hu e-mail címen készségesen nyújtanak segítséget, illetve tájékozódhatnak a www.valasztas.hu vagy a www.tata.hu honlapokon.

 

Dr. Horváth József
jegyző,
HVI vezető