Talált tárgyak kezelése

ÜGY LEÍRÁSA

 

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni.

Az utóbbi esetben a találó a jegyző nevében eljáró ügyintézőnek történő átadáskor köteles nyilatkozni arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára, melyről jegyzőkönyv kerül felvételre.

Ha az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, az iroda a rendelkezésére álló adatok alapján levélben, e-mailben, telefonon megkeresi és tájékoztatja, hogy a dolgot a hivatal ügyfélfogadási időben átveheti.

Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, az iroda a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot a találónak – ha a dolog tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott – kiadja.

Ha a jogosult a dologért az átadástól számított három hónap alatt nem jelentkezett és a találó az átadáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a talált dolog értékesíthető.

Ha a jogosult az értékesítés után jelentkezik, az iroda intézkedik a befolyt összegnek a részére történő kifizetéséről. A jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét elveszti, ha a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik.

A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben (pl.: bevásárlóközpontban), továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt, és köteles azt az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

Találó, tulajdonos, rendőrség, egyéb hatóság.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (HELYE, IDEJE MÓDJA)

Módja: Személyesen, Tata város közigazgatási területén talált dolgokat a hivatal ügyfélfogadási idejében lehet leadni, illetve itt is lehet érdeklődi a jegyző által őrzött vagy esetlegesen már értékesített/selejtezett dolgok iránt.

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00

szerda:13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

A polgári törvénykönyvben megadott 3 hónap, illetve 1 év.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54 – 5:64. §-ai.

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Ügyfél jogai:

– tájékoztatás a jegyző által őrzött dolgokról,

– a találó 3 hónap elteltével, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, igényt tarthat a dolog kiadására,

– a tulajdonos igényének igazolását követően követelheti annak kiadását.

 

Ügyfél kötelezettségei:

– a jóhiszeműség,

– az együttműködési kötelezettség betartása.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ

Humánszolgáltatási Iroda

Dr. Hermann Zoltán igazgatási ügyintéző

Tel.: 34/588-686