Szünidei gyermekétkeztetés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1. napjától bevezette a szünidei gyermekétkeztetést.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a szülő, törvényes képviselő kérelmére ingyenes szünidei gyermekétkeztetést biztosítani a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára.

Az önkormányzat a tavaszi, őszi, téli szünetben, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsőde és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, ezen kívül a nyári szünetben legalább 43 munkanapon napi egyszeri, déli meleg főétkezést biztosít ingyenesen a rászoruló gyermekek számára, alkalmas helyiség hiánya miatt nem helyben fogyasztással, hanem az étel elvitelével.

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetéshez való jogosultság két fontos feltétele a gyermek hátrányos helyzetének vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása, valamint a szülő, vagy törvényes képviselő kérelme.

A szünidei étkeztetés biztosítását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti nyilatkozattal lehet igényelni. A kérelem benyújtásához az önkormányzati hivatal szociális irodája, vagy a család- és gyermekjóléti szolgálat segítséget nyújt.